Planera påverkansarbete

Har du beslutat dig för att göra skillnad i en fråga? Kul! För att underlätta ditt arbete kommer här en checklista på saker du kommer att behöva i ditt påverkansarbete.

Innan man beslutar sig för att påverka i en fråga är det viktigt att veta hur förutsättningarna ser ut inom området. Här är 4 steg för hur ni kan göra för att skapa goda förutsättningar för ert påverkansarbete.

 

1. Syfte och mål

Ta fram tydliga mål och tänk igenom syftet med det ni vill uppnå och se till att alla engagerade är införstådda med målet.

 

2. Kartlägg beslutsfattare, instanser och politiska processer

Börja med att kartlägga vilka som har högsta ansvaret för frågan i kommunen och regionen, både politiskt och på tjänstemannanivå. Exempelvis nämndordförande, regionsråd eller sjukhusdirektör.

  • Ta kontakt med politiker och tjänstemän på lokal eller på regional nivå.
  • Några som ofta glöms bort som kan vara värdefulla att ta kontakt med är tjänstemännen, tex förvaltningschefer och politiska sekreterare, som ofta har stort inflytande över regelverk och de politiska frågor som drivs.

Sök på nätet och samtala med relevanta aktörer för att kartlägga vilka som talat om frågan tidigare, om det finns politiska initiativ sedan tidigare och hur de politiska partierna lokalt ställer sig till frågan. När det gäller förebyggande arbete på området bör man först titta på vilka styrdokument (tex. inom en ANDT-strategi) som finns inom den egna regionen som berör just den här frågan och om det finns exempel på aktörer som redan idag arbetar med frågan.

Glöm inte! För att starkare nå ut med information kan ett sätt vara att samarbeta med andra relevanta aktörer, såsom andra organisationer eller föreningar.

 

TIPS PÅ VIDARE LÄSNING

Här kan du hitta fler tips på vilka personer som kan vara relevanta att träffa.

Tips på beslutsförfattare att kontakta

Här finns underlag för vad de politiska partierna tycker i vårdfrågan på riksnivå:

Så tycker de politiska partierna

 

3. Hitta argument Beroende på vem du försöker påverka så behöver du använda dig av olika argument.

Läs på om den du ska träffa och anpassa dina argument därefter. Om personen brinner för barns rättigheter så tryck på det, kanske har personen skrivit en insändare om missbruk som du kan hänvisa till?

Här har vi dragit ut några argument som ni kanske har nytta av:

Politiska argument

 

4. Börja påverka!

När du har ett tydligt mål, du har gjort din kartläggning och hittat argumenten så är det dags satt börja jobba. Politiskt påverkansarbete handlar väldigt mycket om att skapa relationer. Så se till att boka in möten med beslutsfattare. Förbered dig inför mötet genom att ta reda på vilken partitillhörighet personen du ska träffa har. Läs sedan på ordentligt om vad just det partiet har att säga.

Så här tycker de politiska partierna

 

Ha alltid med din ett papper där du sammanfattar dina viktigaste punkter och lämnar över det i slutet av mötet.

Skriv en insändare

Tips på föreningsaktiviteter

Skriv medborgarförslag

Fler tips: