IOGT-NTO i världen

IOGT-NTO-rörelsen arbetar med långsiktigt bistånd. Totalt är vi med och stödjer omkring 30 partnerorganisationer i 14 länder. Vi arbetar förebyggande, politiskt och med frågor som handlar om rehabilitering.  I olika utvecklingsprojekt bidrar vi med vår kunskap och med finansiella medel vilket bland annat har bidragit till nya alkohollagar, mikrolån till kvinnor och rehabilitering av hela familjer som lider av missbruk.

Många av IOGT-NTO:s medlemmar är givare och bidrar därmed till en bättre värld för alla. Stort tack till er!

iogt-nto-rörelsens internationella arbete

Ja, jag vill läsa mer