IOGT-NTO i världen

IOGT-NTO-rörelsen arbetar med långsiktigt bistånd. Totalt är vi med och stödjer omkring 30 partnerorganisationer i 14 länder. Vi arbetar förebyggande, politiskt och med frågor som handlar om rehabilitering.  I olika utvecklingsprojekt bidrar vi med vår kunskap och med finansiella medel vilket bland annat har bidragit till nya alkohollagar, mikrolån till kvinnor och rehabilitering av hela familjer som lider av missbruk.

Läs mer om IOGT-NTO-rörelsens arbete