Gör en punktinsats

Genom att bli medlem tar du ställning och påverkar din omgivning att tänka på sitt eget drickande, det är en viktig punktinsats. För dig som inte vill bli medlem riktigt än, och för dig som är medlem och känner att du vill göra mer, finns här förslag på  punktinsatser.

SPRID IOGT-NTO:S BUDSKAP I SOCIALA MEDIER

IOGT-NTO finns på Facebook, Twitter och Instagram. Genom att gilla och dela inlägg i dina sociala kanaler, skriva ett eget inlägg om något som du blir upprörd över, delta i debatter och diskussioner för att sprida IOGT-NTO:s engagemang gör du en viktig insats.

FÅ ANDRA ATT GE EN SLANT TILL VÅR VERKSAMHET

Informera dina arbetskamrater, vänner och bekanta om möjligheten att bli månadsgivare till IOGT-NTO-rörelsen, eller att de kan prenumerera på Miljonlotter och därigenom stötta verksamheten. Här kan du läsa mer om att bli givare och hur vi utvecklar vår insamlingsverksamhet.

ARBETA SOM FRIVILLIG MED VÅRA KAMPANJER

IOGT-NTO och IOGT-NTO-rörelsen genomför varje år olika kampanjer. De har lite olika upplägg, men syftet är alltid ett bättre samhälle för alla, i en nyktrare värld. Här finns mer information om våra kampanjer och samarbeten. Den enklaste punktinsatsen i kampanjsammanhang är förstås att dela kampanjens information och budskap i dina sociala kanaler. Om du har tid och lust att delta fysiskt kontaktar du bara ditt distrikt så lotsar de dig vidare. Det behövs alltid frivilliga.

VILKEN ÄR DIN PUNKTINSATS?

Vi är en organisation i ständig utveckling, alltid nyfikna på andras tankar och idéer. Kontakta ditt distrikt och diskutera hur just du kan kanalisera ditt engagemang hos oss.
Välkommen!