social verksamhet

Den som har kommit ur ett missbruk eller beroende kan behöva skapa sig en ny trygghet och hitta nya möjligheter för att komma tillbaka in i samhället. IOGT-NTO erbjuder både kamratstöd och sociala företag för att hjälpa till med just detta. I IOGT-NTO finns det cirka 35 kamratstöd utspridda i landet. De drivs av människor som tagit sig ur ett missbruk eller beroende och som vill stötta andra till ett nyktert liv. De sociala företagen finns på ett tiotal orter i Sverige och erbjuder olika slags verksamheter.

Våra verksamheter är garanterat alkoholfria och bryter på så sätt mot alkoholnormen.

Plattform för IOGT-NTOs kamratstöd