Kamratstöd

Kamratstöd är en verksamhet som drivs av människor som tagit sig ur ett missbruk och som nu vill hjälpa andra till ett nyktert liv. Kamratstöden är en plats fri från alkohol och andra droger. Tillsammans med människor som har liknande erfarenheter finner deltagarna styrka och kraft att ta sig vidare och bort från missbruk.

Vill du veta mer?

Kontakta IOGT-NTO-föreningen på din ort eller IOGT-NTO-distriktet. Du kan också kontakta oss på info@iogt.se.