Kamratstöd

IOGT-NTO bedriver kamratstöd runt om i Sverige som i första hand utgör en gemenskap för de som har erfarenhet av eget eller andras beroende av alkohol eller andra droger. På detta sätt blir organisationen mycket bättre på att använda de personliga erfarenheter och styrkor som finns hos medlemmarna och kan enkelt och tydligt lyfta upp de samhällsproblem som beroendet skapar. IOGT-NTO:s kamratstödsgrupper vänder sig till missbrukare och anhöriga.

Oftast har de personer som driver kamratstöd en egen bakgrund som missbrukare  eller som anhörig. Här finns nya sociala nätverk, mötesplatser, roliga aktiviteter och möjlighet att träffa andra med liknande erfarenheter.

Kamratstödet är en plats där alla som vill kan mötas i en drogfri miljö. Kamratstödsgruppens grund är att relationen mellan människor är byggd på ömsesidighet och respekt. Verksamheten bygger på hjälp till självhjälp och tar tillvara den kraft som organisationen och varje individ besitter. Gemenskap och trygghet är grundorden. 

Vill du veta mer ELLER FÅ INFORMATION OM HUR DU STARTAR ETT KAMRATSTÖD?

Läs mer här nedan eller kontakta IOGT-NTO-föreningen på din ort eller IOGT-NTO-förbundet på [email protected]

Bestäm er för att starta

Naturligtvis är alla medlemmar välkomna till en av våra befintliga föreningar och grupper. Men det finns olika anledningar att starta nytt. Det kan vara så att det saknas på er ort. Ni har kanske ett specifikt intresse eller riktar er till en speciell målgrupp. Eller så vill ni helt enkelt anta utmaningen och driva det på egen hand.
Fundera först på om det är en förening eller en verksamhet ni vill starta.

Om ni vill starta en kamratstödsförening så kan ni läsa mer här:

STARTA FÖRENING

Vill ni hellre ha en liten verksamhet så går det bra att dels fråga din lokala IOGT-NTO-förening eller ditt IOGT-NTO-distrik om ni kan få driva kamratstödsverksamhet under dem.
Vilka föreningar och distrikt som finns kan ni läsa mer om här:

HITTA DITT DISTRIKT

Verksamhet

Fundera över vilken målgrupp kamratstödet vänder sig till och hur ofta ni vill ha verksamhet.
Befintliga kamratstödsverksamheter har verksamhet allt ifrån två dagar i månaden till sex dagar i veckan. Tänk på att det alltid är enklare att börja i liten skala och sen utöka efter hand.

Tänk också på var ni kan bedriva verksamheten. Finns det en IOGT-NTO-fastighet på orten eller kan man låna någon annan lokal? Eller vill ni helt enkelt bedriva digital verksamhet så ni når personer från hela landet?

Ekonomi och marknadsföring är också två viktiga delar i att bedriva en verksamhet.

Ni kan läsa mer om hur ni planerar verksamheten här:

PLANERA VERKSAMHET

Sprid information om kamratstödet

Berätta för omgivningen att kamratstödet finns. Här kan ni ladda ner, fylla i och skriva ut en folder om Kamratstöd:

Ladda ner ifyllbar folder om kamratstöd