Planera verksamhet

Det är medlemmarna själva som bestämmer och därför ser verksamheten i landets föreningar olika ut. Det som är gemensamt är att vi hela tiden vill göra världen bättre. Här hittar du tips för att planera verksamhet och ett antal kriterier som ger verksamhet med vår egen profil.

Verksamhet med profil

Vår profil och ideologi genomsyrar aktiviteterna

Runt om i landet arbetar vi med väldigt varierande verksamhet. Vi vill ha verksamhet som passar in på våra ideologiska krav och som gör det tydligt att det är IOGT-NTO som arrangerar. Vår verksamhet är bred och fylld med bra exempel. I detta avsnitt får du tips på hur aktiviteter kan få en tydligare IOGT-NTO-profil.

 

Fem kriterier för profilerade aktiviteter

Gör aktiviteten mer IOGT-NTO

Vi är inte vilken organisation som helst. Vi vill göra världen bättre med allt vi gör. Detta gäller även vår verksamhet. När vi gör en aktivitet kan vi hela tiden fundera på hur vi kan göra den ännu bättre. Ett mål kan vara att försöka ha med alla fem delarna bredvid när vi arrangerar något. Naturligtvis är det okej att göra aktiviteter som inte uppfyller alla – men det krävs ibland ganska lite för att en aktivitet ska bli ännu mer ideologisk och profilerad.

1. Nykter och ideologisk

Naturligtvis måste alla aktiviteter vi gör vara fria från alkohol och andra droger. Vi vill också göra aktiviteterna solidariska genom att vara tillgängliga för många och vara välkomnande. De är demokratiska genom att låta deltagare vara delaktiga och påverka verksamheten.

2. Värdefull för deltagarna

Deltagarna ska känna att det var värt att komma till aktiviteten. Det kan vara att de lär sig något, får uppleva något, får känna gemenskap eller får göra någon nytta tillsammans.

3. Skapa intresse

Vi försöker anordna aktiviteter som lockar nya deltagare och får dem att komma tillbaka nästa gång. Vi gör aktiviteter som är öppna så att även de som ännu inte är medlemmar kan prova på.

4. Skapa resurser

Vissa delar av aktiviteter kan vara ägnade att skapa resurser för kommande verksamhet. Det kan handla om att knyta kontakter, sälja lotter, sälja alkoholfria drinkar eller söka bidrag.

5. Förbättra världen

Vår nyktra verksamhet gör skillnad i grunden. Ibland vill vi sätta ribban högre och påverka ännu mer. Det skulle kunna vara att bjuda in politiker, göra namninsamlingar, dela ut flygblad eller påverka på andra sätt.

Skapa aktiviteter

Engagera med givande verksamhet

Den verksamhet som arrangeras runt om i landet varierar. Det som händer i din närhet styrs av dina och de andra medlemmarnas intressen. Med intressant och givande verksamhet kan vi både skapa nytt och behålla befintligt engagemang. Detta avsnitt ger dig enkla tips som hjälper dig att skapa aktiviteter i IOGT-NTO.

Gör nästan vad som helst

Det som förenar alla aktiviteter är att de följer vår ideologi. Naturligtvis är de nyktra, de är öppna för alla och alla deltagare är lika välkomna. Om vi utgår från det är det fritt att skapa vilka aktiviteter som helst. Poängen är att skapa verksamhet som ni själva är intresserade av och kan locka fler in i vår gemenskap.

Låna andras idéer

Använd gärna idéer och upplägg från det som andra anordnar. Leta på nätet och undersök vad andra föreningar gör. Fråga gärna andra arrangörer om tips och förslag. De flesta blir smickrade och stolta över att bli tillfrågade.

Hitta på egna aktiviteter

Det går också att skapa helt egna aktiviteter. Kanske har du och dina kamrater en helt perfekt idé som ingen har testat. Kanske är det en aktivitet som har testats i en annan förening eller i annat sammanhang. Försök hitta aktiviteter som lockar så många som möjligt oavsett om de är medlemmar eller inte.

Regelbundenhet kan vara nyckeln

Det är ofta enklare att komma ihåg regelbundna aktiviteter. Varje onsdag är enklare att komma ihåg än några enstaka datum. Finns det ork är det bra att boka upp aktiviteter för exempelvis ett par månader eller en termin. Då går det hela tiden att bjuda in nya medlemmar och andra till kommande aktiviteter.

Planering steg för steg

Vissa aktiviteter kan planeras på bara några minuter medan andra kräver flera planeringsträffar. För att öva kan det vara bra att använda alla stegen de första gångerna även för enkla aktiviteter.

1. Grunder för planeringen

Frågor som planeringshjälp När ni bestämt vilka aktiviteter ni vill göra är det dags att planera. Svara på frågorna här bredvid. Har ni svaren på frågorna för varje aktivitet undviker ni många fällor.

Gör en första tidplan Gör en enkel tidslinje med de viktigaste punkterna. Börja bakifrån och bedöm hur lång tid som behövs fram till aktiviteten. Ibland behövs tid för att boka lokaler, boka artister, bjuda in och förbereda.

Skapa en planeringslista För att komma ihåg allt som ska göras kan ni skapa en aktivitetslista. Ta med alla uppgifter, vem som är ansvarig för varje uppgift, när den behöver vara klar och när den är klar. Ni kan då hela tiden stämma av hur förberedelserna går.

2. Planeringsträffar

Fram till aktiviteten kan det behövas ett antal planeringsträffar. Vid dessa träffar stämmer ni av hur arbetet går. Ni går igenom aktivitetslistan och gör justeringar. Vilka saker har blivit gjorda? Har det dykt upp fler saker som behöver göras? Är det någon som behöver hjälp?

3. Direkt före aktiviteten

Ha en sista träff med alla som ska hjälpa till dagen före eller samma dag som aktiviteten.

En sista koll på planeringen Se till så att allt är förberett. Behöver någon sista sak fixas?
Fördela uppgifter Se till att var och en vet vad de ska göra under aktiviteten. Vem välkomnar och vem pratar med besökare?
Syns Se till att aktiviteten syns. Är skyltar uppsatta? Syns det att det är IOGT-NTO som anordnar?
Tagga igång gänget Ha ett sista peppsnack så att ni är redo att ge besökarna en bra upplevelse.

4. Under aktiviteten

Ni har precis laddat upp, lokalen är förberedd och besökarna är på väg. Här är några saker att tänka på under aktivitetens gång:

Solidaritet Se till att alla känner sig välkomna och kommer in i gänget.
Demokrati Se till att alla får tycka till om aktiviteter och annat.
Rekrytera Låt alla som ännu inte är medlemmar får chansen att bli det.
Nästa aktivitet Se till att ge alla information om nästa aktivitet.

5. Efter aktiviteten

Eftersnack direkt efter Så fort lokalen är tom och städad är det bra med ett eftersnack. Er plan har blivit verklighet och alla behöver ta några minuter och helt enkelt vara nöjda. Ta ett kort snack om aktiviteten. Dela med er av tankar, upplevelser och ge varandra beröm.

Utvärdering och fortsättning Efter några dagar är det dags för en utvärderingsträff. Då har alla fått lite distans och har hunnit tänka till.

Dokumentera, sprid och rapportera Samla pressklipp, spara affischer, samla foton och filmer, dela bilder som har godkänts av de på bilden, fontakta media om det inte gjorts redan innan, fyll i rapport till NBV och tacka de som varit med.

Börja planera nästa aktivitet Efter en lyckad aktivitet är ni troligtvis redo fler äventyr. Börja planeringen inför nästa aktivitet redan nu.

Lär er mer

En del av denna information är hämtad från grundutbildningen Iggisen. Där kan ni hitta mer information, nyttiga exempel och även göra bra övningar som hjälper er inför kommande aktiviteter.

Till Iggisen

Fem frågor som planeringshjälp

Testa om ni har tänkt på allt vid den första planeringen genom att svara på dessa fem frågor. Ett bra tips är att redan från början fundera på vilken information som behövs för att skapa inbjudan eller en affisch.

När?

När ska aktiviteten vara? När behöver information ut? När måste lokalen bokas? Kan alla komma? Krockar den med någon annan aktivitet?

Var?

Var ska aktiviteten vara? Vilken lokal passar? Behövs en stor lokal? Kan alla ta sig dit? Hittar alla dit?

Hur?

Hur går det till att göra aktiviteten? Behöver ni lära er något? Behövs det någon utrustning?

Vem?

Vem är ansvarig för aktiviteten? Vem bokar, ringer, skickar eller annat?

Vad?

Vad får aktiviteten kosta? Behövs en budget?