Iggisen – medlemsutbildning

IOGT-NTO är inte vilken organisation som helst. Vi vill göra världen bättre genom att göra den mer demokratisk, solidarisk och nykter. För att våra medlemmar ska känna sig trygga i sitt medlemskap, kunna argumentera och ta del av vad IOGT-NTO har att erbjuda finns denna utbildning.

Utbildning för alla medlemmar

Målet är att så många som möjligt av medlemmarna ska ha en stadig grund att stå på. Det finns därför mängder av olika sätt att kombinera en utbildning. Materialet består av en mängd olika avsnitt som kan kombineras. Genom att sätta ihop olika går det att skapa en intensiv kvällskurs, tre heldagar eller genomföra den som studiecirkel. Utbildningen passar dessutom lika bra för nya medlemmar som för de erfarna som behöver en uppdatering. Nedan hittar du

  • Introduktion för både ledare och deltagare
  • Avsnitten var för sig
  • Avsnitten samlade
Iggisen - Introduktion ledare

Introduktion för ledare

För dig som ska planera en utbildning som kursledare eller om du planerar att starta en studiecirkel med kompisarna är introduktionshäftet en bra start. På dessa sidor får du en överblick över innehållet, du får förslag på hur en utbildning kan läggas upp och tips på hur materialet kan användas.

LADDA NER PDF

Iggisen - introduktion medlem

Introduktion för deltagare

Planerar du att vara en deltagare i en studiecirkel eller en kurs? Eller vill du kanske bara utforska utbildningen på egen hand? Då kan denna korta introduktion vara en bra början.

LADDA NER PDF

Iggisen - Medlem 1

Ställningstagandet

Vi har bestämt oss. Du är medlem i IOGT-NTO. Tillsammans är vi en stor organisation som vill bidra till ett tryggare samhälle där ingen far illa av alkohol och andra droger. Vi är tusentals medlemmar i flera hundra föreningar runt om i landet. IOGT-NTO är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation.

LADDA NER PDF

Iggisen - Medlem 2

Att vara medlem

Vi är nyktra, demokratiska och solidariska. Detta avsnitt handlar om att vara medlem i IOGT-NTO. Du får veta mer om vilka möjligheter och rättigheter du har att delta, samarbeta och påverka. Du får reda på vilka små saker i vardagen du kan göra för att världen ska bli bättre.

LADDA NER PDF

Iggisen - Medlem 3

Argument för medlemskap

Beredd på samtal och inspiration. Varje medlem har sin anledning till sitt ställningstagande. I detta avsnitt får du fundera på vad det är som gör att du är medlem. Du får ta del av anledningar som andra medlemmar ofta använder och får slipa på dina egna argument. Detta gör dig mer förberedd för att svara på frågor, delta i samtal och kanske även inspirera andra till att bli medlemmar.

LADDA NER PDF

Iggisen - Medlem 4

Ditt eget engagemang

Du väljer hur mycket tid och engagemang du vill lägga. Bara faktumet att du är medlem gör IOGT-NTO till en starkare röst i debatten. Men det finns mängder av insatser du kan göra för att stärka oss ännu mer. I detta avsnitt finns exempel på insatser du kan göra. Alltifrån att ställa upp med en underskrift i en kampanj till att vara aktiv som ledamot i en styrelse.

LADDA NER PDF

Iggisen - Medlem 11

Dela ditt engagemang

Inspirera fler till medlemskap. Vi vill att fler ska bli en del av lösningen och vill bli fler för att kunna påverka ännu mer. Det starkaste och ärligaste sättet att bli fler är att du och de andra medlemmarna berättar om sitt medlemskap. I detta avsnitt får du tips på olika sätt att ta upp ett samtal kring medlemskap med kompisar, arbetskamrater, familjen eller kanske kunder utanför butiken.

LADDA NER PDF

Iggisen - Engagemang 1

Organisationen i korthet

Så är IOGT-NTO och rörelsen organiserad. För att tusentals medlemmar och hundratals föreningar ska kunna samarbeta krävs att organisationen sätts samman på ett smart sätt. Detta avsnitt handlar om hur IOGT-NTO och IOGT-NTO-rörelsen är uppbyggda. Du får en inblick i hur du som medlem är en del av en förening, ett distrikt och ett förbund.

LADDA NER PDF

Iggisen - Engagemang 2

Demokrati i IOGT-NTO

Dina möjligheter att påverka. Som medlem har du stora möjligheter att vara delaktig, påverka och driva det som du tillsammans med andra brinner för. Detta avsnitt är en introduktion om dina demokratiska rättigheter och hur du kan göra din röst hörd.

LADDA NER PDF

Iggisen - Engagemang 3

Verksamhet med profil

Vår profil och ideologi genomsyrar aktiviteterna. Runt om i landet arbetar vi med väldigt varierande verksamhet. Vi vill ha verksamhet som passar in på våra ideologiska krav och som gör det tydligt att det är IOGT-NTO som arrangerar. Detta avsnitt ger exempel på bredden i vår verksamhet och du får också tips på hur aktiviteter kan få en tydligare IOGT-NTO-profil.

LADDA NER PDF

Iggisen - Engagemang 11

Skapa aktiviteter

Engagera med givande verksamhet. Den verksamhet som arrangeras runt om i landet varierar. Det som händer i din närhet styrs av dina och de andra medlemmarnas intressen. Med intressant och givande verksamhet kan vi både skapa nytt och behålla befintligt engagemang. Detta avsnitt ger dig enkla tips som hjälper dig att skapa aktiviteter i IOGT-NTO.

LADDA NER PDF

Iggisen - Kamp 1

Grunderna för drogpolitik

Detta är droger och så skadar de. Vi är tusentals medlemmar som har tagit ställning. Vi är själva nyktra som en solidarisk handling gentemot alla andra. Detta avsnitt är tänkt att ge en grund när det gäller vad en drog är och hur droger skadar. Denna grundförståelse behövs för att senare kunna få grepp om helheten.

LADDA NER PDF

Iggisen - Kamp 2

Solidarisk alkoholpolitik

Alla ställer upp för dem som har det svårare. Precis som när det gäller vår egen nykterhet så är Sveriges alkoholpolitik solidarisk. Alla i samhället ställer upp för de som riskerar att fara illa. Detta avsnitt ger dig en första inblick i den svenska alkoholpolitiken. Du får förklaringar till olika begrepp och samband.

LADDA NER PDF

Iggisen - Kamp 3

Alkoholnormen

Vi utmanar normer och traditioner. Att vara nykterist borde inte vara särskilt kontroversiellt. Det borde vara självklart att någon inte vill dricka alkohol. Verkligheten är inte riktigt sådan i stora delar av samhället. Istället finns det traditioner, grupptryck och oskrivna lagar som gör att det kan vara svårt att tacka nej till alkohol. Detta avsnitt handlar om alkoholnormen och hur den är vår största fiende.

LADDA NER PDF

Iggisen - Kamp 4

Vit jul

Alla barn har rätt till en vit jul. Detta avsnitt handlar om en årligen återkommande kampanj som vi genomför tillsammans med övriga IOGT-NTO-rörelsen. Anledningen till att vi ägnat ett helt avsnitt för denna satsning är att det är ett exempel som visar hur vi kan kraftsamla och göra stor skillnad.

LADDA NER PDF

Iggisen - Alla avsnitt

Alla deltagaravsnitt

Ibland är det enklare att välja när du ser alla möjligheter framför dig. Med denna länk når du ett dokument där alla avsnitt finns samlade. Ladda ner och skriv ut som ett häfte eller som lösblad som kan delas ut till alla deltagare. Läs mer om detta i introduktionshäftet. Du kan också kontakta en av IOGT-NTO:s verksamhetsutvecklare för att få en uppsättning med färdigtryckt material.

LADDA NER PDF