Starta förening i IOGT-NTO

IOGT-NTO har mängder av föreningar på många orter över hela landet. Är det så att du och dina medlemskamrater finns på en ort där det inte finns en förening är det enkelt att starta en. Det finns mängder av fördelar med att organisera sig i en förening. Bland annat kan det vara enklare att samarbeta med kommuner, söka bidrag, skapa verksamhet och annat. På denna sida hittar du det du behöver.

Bestäm er för att starta

Naturligtvis är alla medlemmar välkomna till en av våra befintliga föreningar. Men det finns olika anledningar att starta en ny förening. Det kan vara så att det saknas en förening på er ort. Ni har kanske ett specifikt intresse eller riktar er till en speciell målgrupp. Eller så vill ni helt enkelt anta utmaningen och driva en helt egen förening.

Ni behöver vara fem medlemmar för att starta en förening i IOGT-NTO. Vissa kommuner och bidragsgivare kan kräva att ni exempelvis är minst tio medlemmar. Föreningen kan bestå av helt nya medlemmar men det går också att flytta några medlemmar från en befintlig förening. Det kan vara bra att ha någon erfaren medlem som mentor i början.

Starta föreningen

För att starta föreningen behöver ni ha ett nybildningsmöte. På mötet antar ni IOGT-NTO:s stadgar, bestämmer ett namn på föreningen, väljer en styrelse och tar det viktiga beslutet att starta föreningen. Det finns en del saker ni behöver förbereda. Titta på instruktionen en stund i förväg så att ni vet vad ni behöver. Tänk på att välja styrelse, anta stadgarna och välja firmatecknare.

Instruktion [Pdf}

Stadgar och styrdokument

Dokumentera bildningsmötet

Under mötet behöver ni skriva ett protokoll för att till exempel kunna få ett organisationsnummer hos Skatteverket, och öppna ett konto i en bank.
Ni behöver också fylla i nybildningsformuläret för att er ansökan ska godkännas av IOGT-NTO:s förbundsstyrelse.

nybildningsformulär

Protokollsmall [Pdf}

Protokollsmall [Word}

Skaffa organisationsnummer

Att ha ett eget organisationsnummer kan vara bra föreningen. Det är ofta nödvändigt för att teckna avtal, boka lokaler eller skaffa bankkonto.

Instruktioner [Pdf]

Ansökan [Pdf]

Lägga ner en IOGT-NTO-förening

Ibland kan en förening behöva läggas ner. Det kan exempelvis vara så att den slås ihop med en annan förening eller att medlemmarna försvinner till andra orter. Här finns en blankett för att anmäla en nedläggning. Nedläggningen hanteras tillsammans med föreningens IOGT-NTO-distrikt.

Nedläggningsblankett [Word]