Hur lägger man ner en IOGT-NTO-förening?

Det känns kanske dramatiskt att lägga ner en förening, men det är helt naturligt och inte det minsta konstigt. Kom ihåg att det alltid går att starta en ny förening.

Styrelsen börjar med att skicka kallelse till föreningens medlemmar om ett möte. I kallelsen ska det tydligt framgå att mötet handlar om att lägga ner föreningen. Medlemmarna ska få kallelsen senast två veckor före mötet. Skicka även en kopia på kallelsen till distriktet (och till kretsen om det finns en sådan).

Medlemmarna som är med på mötet beslutar att föreningen ska upplösas. Ni ska föra ett protokoll på mötet. Därefter fyller ni i en blankett. Protokollet och blanketten skickar ni till distriktet för kännedom och sedan till förbundet, där förbundsstyrelsen tar det formella beslutet om att lägga ner föreningen.

Därefter markerar vi föreningen som nerlagd i medlemsregistret.

Se till att medlemmarna kan vara kvar i IOGT-NTO

Se till att föreningens medlemmar får möjlighet att fortsätta vara engagerade i IOGT-NTO. Det kan ske genom att medlemskapet fortsätter i en närliggande förening eller att de blir direktanslutna. Det senare innebär att man är medlem, får medlemstidningen Accent och annan medlemsinformation men formellt inte tillhör någon förening.

Behöver du hjälp att lägga ner en förening? Ta gärna kontakt med Medlemsservice ([email protected]) så hjälper vi till med blanketter och annat praktiskt.