Personal

Joakim Lundqvist

Tf. Generalsekreterare

Kansliledning

joakim.lundqvist@iogt.se

0733-72 62 71

Christer Wik
Elisabeth Larsson

Förbundskoordinator

Kansliledning

elisabeth.larsson@iogt.se

0733-72 62 10

Emil Juslin

Drogpolitisk chef

Drogpolitik, Kansliledning

emil.juslin@iogt.se

076-544 17 50

Jobjörn Folkesson

Ekonomichef

Ekonomi och verksamhetsstöd, Kansliledning

jobjorn.folkesson@iogt.se

0761-09 50 04

Sofia Modigh

Utvecklingschef

Verksamhetsutveckling, Kansliledning

sofia.modigh@iogt.se

0733-72 62 30

Stefan Engström

Fastighetschef

Ekonomi och verksamhetsstöd

stefan.engstrom@iogt.se

0733-72 63 30

Jens Wingren

Vik. chefredaktör och reporter

Tidningen Accent

jens.wingren@iogt.se

0766-47 20 75

Hans-Olof Andersson

Distriktsansvarig

Verksamhetsutveckling, Kansliledning

hans-olof.andersson@iogt.se

063-13 20 45

0701-90 84 07

Britt-Marie Johansson

Distriktsansvarig

Verksamhetsutveckling, Kansliledning

britt-marie.johansson@iogt.se

0733-72 62 57

Aman Ibn Ali

Kommunikatör

Verksamhetsutveckling

aman.ibn-ali@iogt.se

0761-46 44 16

Per Leimar

Politisk sekreterare, alkoholfrågor

Drogpolitik

per.leimar@iogt.se

08-672 60 17

0733-72 62 17

Rebecka Öberg

Politisk sekreterare i EU-frågor

Drogpolitik

rebecka.oberg@iogt.se

Winnie Blom-Jensen

Projekt- och kampanjledare

Verksamhetsutveckling

winnie.blom-jensen@iogt.se

0701-90 84 61

Anna Classon

Medlemsutvecklare

Verksamhetsutveckling

anna.classon@iogt.se

0733-72 62 95

Björn Jacobsen

Projektstrateg och intern samordnare

Ekonomi och verksamhetsstöd

bjorn.jacobsen@iogt.se

0730-67 59 78

Jörgen Garheden

Fastighetssamordnare

Ekonomi och verksamhetsstöd

jorgen.garheden@iogt.se

08-672 60 99

Anamika Bhasker

Politisk sekreterare

Drogpolitik

Ponthus Jessmor

Politisk sekreterare

Drogpolitik

ponthus.jessmor@iogt.se

0767-65 05 01

Robert Lindh

Projekt- och kampanjledare

Verksamhetsutveckling

robert.lindh@iogt.se

08-672 60 19

0733-72 62 19

Vahida Mehinovic

Ekonom

Ekonomi och verksamhetsstöd

vahida.mehinovic@iogt.se

0701-90 84 08

Korin Omar

Medlemsutvecklare

Verksamhetsutveckling

korin.omar@iogt.se

0733-72 62 34

Asim Repuh

Controller

Ekonomi och verksamhetsstöd

asim.repuh@iogt.se

08-672 60 03

Patric Tengström

Medlemsutvecklare

Verksamhetsutveckling

patric.tengstrom@iogt.se

0733- 72 62 20

Gerd Vanhanen

Lönespecialist

Ekonomi och verksamhetsstöd

gerd.vanhanen@iogt.se

0733-72 62 42

Alexandra Tetschet

Projekt- och kampanjledare

Verksamhetsutveckling

alexandra.tetschet@iogt.se

0733-72 63 26

Erik Turesson

Kontors- och arkivsamordnare

Ekonomi och verksamhetsstöd

erik.turesson@iogt.se

070-190 84 03

Rossar Svenneling Vestin

Medlemsutvecklare

Verksamhetsutveckling

rossar.vestin@iogt.se

0730-60 43 11

Lovisa Arnmarker

Politisk assistent

Drogpolitik

lovisa.arnmarker@iogt.se

Ulrica Ambjörn

Chefredaktör

Tidningen Accent