Personal

Kim Reenaas
Laura Luna

Press- och PR-ansvarig

Kommunikations- och insamlingsavdelningen

laura.luna@iogt.se

Pressjour: 0734-61 83 28

0707-32 40 14

Elisabeth Larsson

Generalsekreterarassistent

Stab

elisabeth.larsson@iogt.se

0733-72 62 10

Lina Kurttila

Vik. Ansvarig för strategisk utveckling

Stab

lina.kurttila@iogt.se

0733-72 62 28

Linda Vismer

Ansvarig för strategisk utveckling

Stab

Föräldraledig

Linda Fröström
Christer Wik
Natasha Jevtic Esbjörnsson

Kommunikations- och insamlingschef

Kommunikations- och insamlingsavdelningen

natasha.esbjornsson@iogt.se

0733-72 62 22

Jens Rosbäck

Chef för internationella avdelningen och biträdande generalsekreterare

Internationella avdelningen

jens.rosback@iogt.se

+46 (0)733 72 63 17

Irma Kilim

Drogpolitisk chef

Drogpolitiska avdelningen

irma.kilim@iogt.se

0733-72 62 13

Dennis Greve

Engagemangschef

Engagemangsavdelningen

dennis.greve@iogt.se

0733-72 62 31

Hans-Olof Andersson

Vik. Teamchef, team Norr

Engagemangsavdelningen

hans-olof.andersson@iogt.se

063-13 20 45

0701-90 84 07

Alexandra Green Tetschet

Teamchef, team Syd

Engagemangsavdelningen

alexandra.tetschet@iogt.se

0733-72 63 26

Ulrika Jansson

Teamchef, team Öst

Engagemangsavdelningen

ulrika.jansson@iogt.se

0701-90 84 62

Anders Karlsson

Teamchef, team Sydost

Engagemangsavdelningen

anders.karlsson@iogt.se

0733-72 62 33

Robert Kaskas

Teamchef, team Väst

Engagemangsavdelningen

robert.kaskas@iogt.se

0733-72 62 44

Sofia Modigh

Teamchef för team nationell och team Svea-GävleDala

Engagemangsavdelningen

sofia.modigh@iogt.se

0733-72 62 30

Cecilia Abrahamsson

Kommunikatör

Kommunikations- och insamlingsavdelningen

cecilia.abrahamsson@iogt.se

0701-90 84 60

Samer Alazawie

Verksamhetsutvecklare, team Syd

Engagemangsavdelningen

samer.alazawie@iogt.se

0733-72 62 56

Wafa Ali

Verksamhetsutvecklare, team Öst

Engagemangsavdelningen

wafa.ali@iogt.se

0733-72 62 25

Ulrica Ambjörn

Chefredaktör

Tidningen Accent

ulrica.ambjorn@iogt.se

0733-72 62 51

Pierre Andersson

Policyrådgivare Alkohol och utveckling

Internationella avdelningen

pierre.andersson@iogt.se

0733-72 62 46

Peter Asplund

Partnerskapsansvarig

Kommunikations- och insamlingsavdelningen

peter.asplund@iogt.se

0733-72 62 08

Karin Berg

Digital strateg

Kommunikations- och insamlingsavdelningen

karin.berg@iogt.se

0725-43 03 05

Petra Berghäll

Verksamhetsutvecklare, team Väst

Engagemangsavdelningen

petra.berghall@iogt.se

0733-83 83 36

Maria Bergqvist

Kommunikatör

Internationella avdelningen

maria.bergqvist@iogt.se

08-672 60 69

0733-72 62 69

Åsa Bergqvist

Programansvarig

Internationella avdelningen

Asa.bergqvist@iogt.se

0733-72 62 15

Winnie Blom-Jensen

Verksamhetsutvecklare, team Väst

Engagemangsavdelningen

winnie.blom-jensen@iogt.se

0701-90 84 61

Rose-Marie Byström

Verksamhetsutvecklare, team Norr

Engagemangsavdelningen

rose-marie.bystrom@iogt.se

0733-72 62 47

Anna Ceder

Digital kommunikatör, insamling

Kommunikations- och insamlingsavdelningen

anna.ceder@iogt.se

0733-72 62 54

8622523