Personal

Johanna Davén

Generalsekreterare INRIF och chef för internationella avdelningen

Internationella avdelningen

johanna.daven@iogt.se

0730-32 17 85

Kim Reenaas
KimReenaas

Generalsekreterare

Kansliledning

kim.reenaas@iogt.se

0733-72 62 02

Dennis Greve

Engagemangschef och biträdande generalsekreterare

Engagemangsavdelningen, Kansliledning

Föräldraledig

Katariina Groth

Ekonomichef

Ekonomi och verksamhetsstöd, Kansliledning

katariina.groth@iogt.se

0738-42 72 62

Christer Wik
Linda Vismer

Förbundsstrateg

Kansliledning

Föräldraledig

Elisabeth Larsson

Förbundsassistent

Kansliledning

elisabeth.larsson@iogt.se

0733-72 62 10

Magnus Jonsson

Vik. Drogpolitisk chef

Drogpolitiska avdelningen, Kansliledning

magnus.jonsson@iogt.se

0730-81 90 17

Irma Kilim

Drogpolitisk chef

Drogpolitiska avdelningen, Kansliledning

Föräldraledig

Sofia Modigh

Utvecklingschef

Utvecklingsavdelningen, Kansliledning

sofia.modigh@iogt.se

0733-72 62 30

Gunnar Lundström

Senior rådgivare

Internationella avdelningen

gunnar.lundstrom@iogt.se

0725-26 44 93

Hans-Olof Andersson

Teamchef, team NorrMitt

Engagemangsavdelningen

hans-olof.andersson@iogt.se

063-13 20 45

0701-90 84 07

Alexandra Tetschet

Teamchef, team Syd

Engagemangsavdelningen

alexandra.tetschet@iogt.se

0733726326

Ulrika Jansson

Teamchef, team Öst

Engagemangsavdelningen

ulrika.jansson@iogt.se

0701-90 84 62

Britt-Marie Johansson

Teamchef, team Svea-GävleDala

Engagemangsavdelningen

britt-marie.johansson@iogt.se

0733-72 62 57

Anders Karlsson

Teamchef, team Sydost

Engagemangsavdelningen

anders.karlsson@iogt.se

0733-72 62 33

Robert Kaskas

Teamchef, team Väst

Engagemangsavdelningen

robert.kaskas@iogt.se

0733-72 62 44

Samer Alazawie

Verksamhetsutvecklare, team Syd

Engagemangsavdelningen

samer.alazawie@iogt.se

0733-72 62 56

Per Leimar

Politisk sekreterare, alkoholfrågor

Drogpolitiska avdelningen

per.leimar@iogt.se

08-672 60 17

0733-72 62 17

Wafa Ali

Verksamhetsutvecklare, team Öst

Engagemangsavdelningen

wafa.ali@iogt.se

0733-72 62 25

Stefan Engström

Fastighetschef

Ekonomi och verksamhetsstöd

stefan.engstrom@iogt.se

0733-72 63 30

Petra Berghäll

Verksamhetsutvecklare, team Väst

Engagemangsavdelningen

petra.berghall@iogt.se

0733-83 83 36

Rose-Marie Byström

Verksamhetsutvecklare, team NorrMitt

Engagemangsavdelningen

rose-marie.bystrom@iogt.se

0733-72 62 47

Ulrica Ambjörn

Chefredaktör

Tidningen Accent

ulrica.ambjorn@iogt.se

0733-72 62 51

Pierre Andersson

Policyrådgivare Alkohol och utveckling

Internationella avdelningen

pierre.andersson@iogt.se

0733-72 62 46

Winnie Blom-Jensen

Vik. verksamhetsutvecklare

Utvecklingsavdelningen

winnie.blom-jensen@iogt.se

0701-90 84 61

Maria Bergqvist

Kommunikatör internationell verksamhet

Internationella avdelningen

maria.bergqvist@iogt.se

08-672 60 69

0733-72 62 69

Valendona Dobra Shala

Verksamhetsutvecklare, team Syd

Engagemangsavdelningen

valendona.dobra@iogt.se

0736-330448

Åsa Bergqvist

Programansvarig

Internationella avdelningen

Asa.bergqvist@iogt.se

0733-72 62 15

Anna Ceder

Kommunikatör

Utvecklingsavdelningen

anna.ceder@iogt.se

0733-72 62 54