Personal

Kim Reenaas
KimReenaas

Generalsekreterare

Kansliledning

kim.reenaas@iogt.se

0733-72 62 02

Dennis Greve

Engagemangschef och biträdande generalsekreterare

Engagemangsavdelningen, Kansliledning

dennis.greve@iogt.se

0733-72 62 31

Björn Jacobsen

Tf. Avdelningschef

Ekonomi och verksamhetsstöd, Kansliledning

bjorn.jacobsen@iogt.se

0730-67 59 78

Magnus Jonsson

Vik. Drogpolitisk chef

Drogpolitiska avdelningen, Kansliledning

magnus.jonsson@iogt.se

0730-81 90 17

Irma Kilim

Drogpolitisk chef

Drogpolitiska avdelningen, Kansliledning

Föräldraledig

Elisabeth Larsson

Förbundsassistent

Kansliledning

elisabeth.larsson@iogt.se

0733-72 62 10

Sofia Modigh

Utvecklingschef

Utvecklingsavdelningen, Kansliledning

sofia.modigh@iogt.se

0733-72 62 30

Asim Repuh

Tf. Redovisningschef

Ekonomi och verksamhetsstöd

asim.repuh@iogt.se

08-672 60 03

Linda Vismer

Förbundsstrateg

Kansliledning

linda.vismer@iogt.se

0738 32 22 31

Johanna Davén

Generalsekreterare INRIF och chef för internationella avdelningen

Internationella avdelningen

Föräldraledig

Gunnar Lundström

Tf. Generalsekreterare på INRIF och chef för internationella avdelningen

Internationella avdelningen

gunnar.lundstrom@iogt.se

0733-72 63 07

Hans-Olof Andersson

Teamchef, team NorrMitt

Engagemangsavdelningen

hans-olof.andersson@iogt.se

063-13 20 45

0701-90 84 07

Alexandra Tetschet

Teamchef, team Syd

Engagemangsavdelningen

alexandra.tetschet@iogt.se

0733-72 63 26

Ulrika Jansson

Teamchef, team Öst

Engagemangsavdelningen

ulrika.jansson@iogt.se

0701-90 84 62

Britt-Marie Johansson

Teamchef, team Svea-GävleDala

Engagemangsavdelningen

britt-marie.johansson@iogt.se

0733-72 62 57

Anders Karlsson

Teamchef, team Sydost

Engagemangsavdelningen

anders.karlsson@iogt.se

0733-72 62 33

Robert Kaskas

Teamchef, team Väst

Engagemangsavdelningen

robert.kaskas@iogt.se

0733-72 62 44

Samer Alazawie

Verksamhetsutvecklare, team Syd

Engagemangsavdelningen

samer.alazawie@iogt.se

0733-72 62 56

Johanna Andersson Hjerpe
Pierre Andersson

Policyrådgivare Alkohol och utveckling

Internationella avdelningen

pierre.andersson@iogt.se

0733-72 62 46

Emil Juslin

Politisk sekreterare i EU-frågor

Drogpolitiska avdelningen

emil.juslin@iogt.se

+32 470 57 64 19

Wafa Ali

Verksamhetsutvecklare, team Öst

Engagemangsavdelningen

wafa.ali@iogt.se

0733-72 62 25

Christer Wik
Petra Berghäll

Verksamhetsutvecklare, team Väst

Engagemangsavdelningen

petra.berghall@iogt.se

0733-83 83 36

Rose-Marie Byström

Verksamhetsutvecklare, team NorrMitt

Engagemangsavdelningen

rose-marie.bystrom@iogt.se

0733-72 62 47

Ulrica Ambjörn

Chefredaktör

Tidningen Accent

ulrica.ambjorn@iogt.se

0733-72 62 51

Maria Bergqvist

Kommunikatör internationell verksamhet

Internationella avdelningen

maria.bergqvist@iogt.se

08-672 60 69

0733-72 62 69

Åsa Bergqvist

Programansvarig

Internationella avdelningen

asa.bergqvist@iogt.se

0733-72 62 15

Winnie Blom-Jensen

Vik. verksamhetsutvecklare

Utvecklingsavdelningen

winnie.blom-jensen@iogt.se

0701-90 84 61

Valendona Dobra Shala

Verksamhetsutvecklare, team Syd

Engagemangsavdelningen

valendona.dobra@iogt.se

0736-330448