Personal

Kim Reenaas
Elisabeth Larsson

Generalsekreterarassistent

Stab

elisabeth.larsson@iogt.se

0733-72 62 10

Natasha Jevtic Esbjörnsson

Kommunikations- och insamlingschef

Kommunikations- och insamlingsavdelningen

natasha.esbjornsson@iogt.se

0733-72 62 22

Linda Vismer

Ansvarig för strategisk utveckling

Stab

linda.vismer@iogt.se

Föräldraledig

0738-32 22 31

Linda Fröström
Christer Wik
Andreas Ericsson

Informations-och digitaliseringsstrateg

Stab

andreas.ericsson@iogt.se

Dennis Greve

Tf. Engagemangschef

Engagemangsavdelningen

dennis.greve@iogt.se

0733-72 62 31

Laura Luna

Press- och PR-ansvarig

Kommunikations- och insamlingsavdelningen

laura.luna@iogt.se

Pressjour: 0734-61 83 28

0707-32 40 14

Jens Rosbäck

Chef för internationella avdelningen och biträdande generalsekreterare

Internationella avdelningen

jens.rosback@iogt.se

+46 (0)733 72 63 17

Irma Kilim

Drogpolitisk chef

Drogpolitiska avdelningen

irma.kilim@iogt.se

0733-72 62 13

Joakim Löfbom

Ekonomichef

Ekonomiavdelningen

joakim.lofbom@iogt.se

0733-72 62 27

Lina Kurttila

Teamchef, team nationell

Engagemangsavdelningen

lina.kurttila@iogt.se

0733-72 62 28

Malin Karlsson

Verksamhetsutvecklare, team Nationell

Engagemangsavdelningen

malin.karlsson@iogt.se

0730-98 85 98

Olle Andersson

Verksamhetsutvecklare

Engagemangsavdelningen

olle.andersson@iogt.se

08-672 60 58

0733-83 83 28

Anna Classon

Administrativ assistent

Engagemangsavdelningen

anna.classon@iogt.se

08-672 60 95

Alexandra Green Tetschet

Teamchef, team Syd

Engagemangsavdelningen

alexandra.tetschet@iogt.se

0733-72 63 26

Valendona Dobra

Verksamhetsutvecklare, team Syd

Engagemangsavdelningen

valendona.dobra@iogt.se

0733-72 63 20

Samer Alazawie

Verksamhetsutvecklare, team Syd

Engagemangsavdelningen

samer.alazawie@iogt.se

0733-72 62 56

Anders Karlsson

Teamchef, team Sydost

Engagemangsavdelningen

anders.karlsson@iogt.se

0733-72 62 33

Hugo Hermansson

Verksamhetsutvecklare, team Sydost

Engagemangsavdelningen

hugo.hermansson@iogt.se

0733-72 62 64

Tomas Nylén

Verksamhetsutvecklare, team Sydost

Engagemangsavdelningen

tomas.nylen@iogt.se

0733-72 63 04

Eduardo Rossel

Verksamhetsutvecklare, team Sydost

Engagemangsavdelningen

eduardo.rossel@iogt.se

0733-72 62 45

Marcus Nilsson
Marcus Nilsson IOGT-NTO

Verksamhetsutvecklare, team Sydost

Engagemangsavdelningen

marcus.nilsson@iogt.se

0733-83 83 30

Johanna Dahlgren

Verksamhetsutvecklare, team Sydost

Engagemangsavdelningen

johanna.dahlgren@iogt.se

0733-72 62 63

Robert Kaskas

Teamchef, team Väst

Engagemangsavdelningen

robert.kaskas@iogt.se

0733-72 62 44

Winnie Blom-Jensen

Verksamhetsutvecklare, team Väst

Engagemangsavdelningen

winnie.blom-jensen@iogt.se

0701-90 84 61

Malin Westergren

Verksamhetsutvecklare, team Väst

Engagemangsavdelningen

malin.westergren@iogt.se

0733-72 63 24

Petra Berghäll

Verksamhetsutvecklare, team Väst

Engagemangsavdelningen

petra.berghall@iogt.se

0733-83 83 36

Ulrika Jansson

Tf. Teamchef, team Öst

Engagemangsavdelningen

ulrika.jansson@iogt.se

0701-90 84 62