Engagera dig

Tycker du att vi jobbar med viktiga frågor och känner att du vill stödja oss med din tid eller med en gåva? Inom IOGT-NTO kan du utbilda dig, söka bidrag till olika projekt och få ett stort kontaktnät inom organisationen, politiken och civilsamhället.

Vi kan erbjuda dig som medlem verktyg till att starta en föreningsverksamhet eller opinionsbildande verksamhet. Du kan också bli medlem i din lokala förening, delta i aktiviteter, utbildningar, skicka insändare eller engagera dig digitalt genom att sprida våra budskap.

Som organisation jobbar vi med folkbildning och har för många varit en skola i demokrati.