Forskning och rapporter

IOGT-NTO belyser hur alkohol drabbar vårt samhälle

IOGT-NTO skriver egna alkoholpolitiska rapporter, och samverkar med andra organisationer för att ta fram forskningsrapporter i rapportserien Alkohol och Samhället. Det är ett sätt för oss att påverka politiken och att dela med oss av vår kunskap och erfarenhet.