Forskningssamarbeten

IOGT-NTO samarbetar med Svensk sjuksköterskeförening, SFAM (Svensk förening för allmänmedicin), CERA (Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende vid Göteborgs universitet), och Stiftelsen Ansvar För Framtiden (SAFF).