Alkoholpolitik

IOGT-NTO vill öka individens frihet och bidra till ett tryggare samhälle där ingen far illa av alkohol och andra droger. Därför arbetar vi för en restriktiv alkoholpolitik. Vi utmanar även alkoholnormen och stärker människor som påverkas negativt av sitt eget eller någon annans missbruk.

Så håller vi alkoholkonsumtionen nere

  • Vi arbetar med politisk påverkan.
  • Vi vill att alkohol ska vara dyrt att köpa, att det inte ska vara för lätt att få tag i och att det ska finnas hårda regler för alkoholreklam – eller ännu hellre att reklamen förbjuds.
  • Vi stöttar och stärker människor som vill komma ur sitt beroende och få vård hela vägen från avgiftning och behandling till en ny gemenskap, arbete och nystart i livet.

Vi påverkar omvärlden på fyra nivåer

Alkohol och andra droger orsakar enorma skador för både individ och samhälle. Det kan handla om barn som far illa, olyckor, våld, otrygghet, sjukdom, sjukfrånvaro och självmord. Vi arbetar för att få fram lagar och information som begränsar skadorna av alkohol och andra droger.  För att nå dessa mål arbetar vi för att påverka omvärlden på fyra nivåer: internationellt, på EU-nivå, nationellt och på lokal nivå.

Vi påverkar EU från vårt kontor i Bryssel

IOGT-NTO har ett lokalkontor i Bryssel med två anställda. Där jobbar vi bland annat för att påverka EU-parlamentet och EU-kommissionen. Genom Brysselkontoret är vi medlemmar i stora europeiska nätverk och arbetsgrupper, och våra anställda där är även med på europeiska och internationella konferenser.

IOGT-NTO:s mål är ett EU som bidrar till och ger medlemsstaterna makten att föra en evidensbaserad alkoholpolitik samt skapar möjligheter till kunskapsutveckling, utbyte och samarbete mellan medlemsstater för att minska alkoholskadorna i hela EU. Här kan du läsa våra tio punkter för ett nyktrare EU.

Våra medlemmar påverkar lokalt

En av IOGT-NTO:s främsta styrkor är våra medlemmar. De är organiserade i föreningar och distrikt, och i vissa fall finns även drogpolitiska grupper. Oavsett konstellation så arbetar våra medlemmar lokalt med att påverka lokala och regionala politiker. De samverkar med viktiga aktörer på området, till exempel ideella föreningar, ANDT-samordnare och kommuner.

Några av de viktiga lokala frågor som IOGT-NTO jobbar med är:

  • drogfria miljöer
  • färre serveringstillstånd
  • strategier för alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT-strategier)
  • lokalt förebyggande arbete
  • våld i nära relationer

Om du också vill arbeta alkoholpolitiskt kan du gå med i en drogpolitisk grupp eller skapa en egen. För mer information, kontakta: [email protected].