Gårdsförsäljning – en dålig idé

Hur och var alkohol säljs spelar roll. Just därför är gårdsförsäljning av alkohol en så himla dålig idé! På den här sidan berättar vi mer om den superaktuella gårdsförsäljningsfrågan, på vilket sätt regeringens förslag är ett hot mot det svenska alkoholmonopolet, och vilken roll det spelar för folkhälsan.

HUR OCH VAR ALKOHOL SÄLJS PÅVERKAR ALLTID BARN OCH UNGA I SLUTÄNDAN

Med fler försäljningsställen av alkohol så ökar tillgängligheten, och med ökad tillgänglighet så ökar också alkoholkonsumtionen i samhället – något som i slutändan drabbar de drygt 400 000 barn och unga som lever med en förälder som redan dricker för mycket.

VARFÖR SPELAR DET ROLL VAR OCH HUR ALKOHOL SÄLJS – EGENTLIGEN?

Gårdsförsäljningsfrågan – att alkohol ska tillåtas att säljas av lokala producenter och inte bara på Systembolaget – är just nu en skållhet potatis inom svensk politik. Men varför spelar det så stor roll hur och var alkohol säljs – egentligen?

FLER FÖRSÄLJNINGSSTÄLLEN AV ALKOHOL ÖKAR TILLGÄNGLIGHETEN

Att begränsa tillgängligheten av alkohol genom att reglera såväl öppettider som antalet försäljningsställen är en viktig nyckel för att minska alkoholskador i samhället. Med fler försäljare så ökar butikstätheten och det skulle krävas stora resurser för att säkerställa att öppettider och åldersgränser faktiskt hålls.

ÖKAD TILLGÄNGLIGHET LEDER TILL ÖKAD ALKOHOLKONSUMTION

En omedelbar konsekvens av ökad tillgänglighet av alkohol är en kraftigt ökad alkoholkonsumtion, något som forskare och experter inom folkhälsa har slagit fast i en rad studier. I en sammanslagning av 18 studier kunde medianökningen av alkoholkonsumtion uppmätas till hela 44,4 procent efter att marknaden öppnats för privata aktörer!

DE STÖRSTA FÖRLORARNA ÄR BARN OCH UNGA

400 000 barn och unga i Sverige lever med en förälder som redan dricker för mycket. En ökad tillgänglighet på alkohol skulle i dessa familjer vara inget mindre än förödande.

…och just därför spelar det så stor roll hur och var alkohol säljs.

Lär dig mer om gårdsförsäljningsfrågan här!
Tillbaka till sidtoppen

Syna bluffarna!

Gårdsförsäljning är en smart bluff som drivs av Sveriges största alkoholföretag. Låt oss ta en närmare titt…

Satirteckning gårdsförsäljningsbluff: tillverkningsbluffen

TILLVERKNINGSBLUFFEN

Kraven för att kalla sig tillverkare av alkoholdrycker är minimala. En tillverkare behöver varken odla råvarorna eller tillverka alkoholen själv, istället skulle det räcka med att köpa hem råsprit, smaksätta och hälla på flaska.

Detta betyder att nästan vem som helst enkelt skulle kunna bli alkoholtillverkare och med gårdsförsäljning få ansvar över åldersgränser, öppettider med mera. Ett mer passande ord vore därför garageförsäljning. Vi kallar det TILLVERKNINGSBLUFFEN.

Satirbild gårdsförsäljning: Landsbygbluffen

LANDSBYGDSBLUFFEN

Gårdsförsäljning av alkohol presenteras av dess förespråkare som landsbygdens räddning.

Alkoholens kostnader i sjukfrånvaro, vandalisering och högre kostnader för polis och akutsjukvård faller dock tungt på Sveriges minsta landsbygdskommuner. Samtidigt får riktiga landsbygdsfrågor stå tillbaka när gårdsförsäljning tar allt utrymme i debatten. Vi kallar det LANDSBYGDSBLUFFEN.

HARMLÖSHETSBLUFFEN

Gårdsförsäljning leder till att vinstintressen tillåts i alkoholförsäljningen. En bitter försmak av vad det kan medföra finns på spelmarknaden. Att tro att något annat skulle ske vid gårdsförsäljning är naivt.

Privata försäljare av alkohol skulle ställas inför en oundviklig intressekonflikt: följa lagen eller öka vinsten. Många kommer att göra rätt för sig, men många kommer också medvetet eller omedvetet att slarva med ålderkontroller och skatteinbetalningar.

Förespråkare för gårdsförsäljning menar att förslaget skulle vara harmlöst för folkhälsan. Vi kallar det HARMLÖSHETSBLUFFEN.

 

 
Tillbaka till sidtoppen