Så här började det – IOGT-NTO:s historia

Vi brukar säga att vår historia är vårt försprång. Hos oss har alla alltid varit välkomna oavsett klass, kön, politisk eller religiös åskådning, vilket var mycket radikalt på 1800-talet när grunden till IOGT-NTO lades.

I mer än 100 år har våra medlemmar kämpat för en bättre värld med demokrati och solidaritet för alla. En kamp som hela tiden gått hand i hand med kampen för nykterheten. Det gör den fortfarande. Vi tror att både Sverige, Europa och världen skulle bli mer solidariskt och demokratiskt fortare utan alkohol och andra droger.

Nedan kan du läsa lite om åren som har passerat.

1850-tal

Under den här tiden var Sverige mycket fattigt och folk levde i stor misär. Många arbetare fick delar av sin lön utbetald i brännvin. Alkoholkonsumtionen var genom taket och svenska folket höll bokstavligen på att supa ihjäl sig. Beräkningar visar att brännvins konsumtionen uppgick till omkring 23 liter per person och år om kring 1850.

1879

Det här är baptistpredikanten Olof Bergström. Det var han som bildade logen nr 1 Klippan och lade grunden för IOGT Sverige. Rörelsen blev snabbt populär och växte i omfattning. Det visar bland annat att landets nykterhetsorganisationer, som tillsammans organiserade cirka 6 procent av befolkningen år 1910.

1884

Emelie Rathou var en pionjär inom kvinnlig rösträtt och aktiv i kampen mot alkoholismen. Hon anslöt sig till nykterhetsrörelsen 20 år innan kvinnor mer allmänt började ägna sig åt nykterhetsarbete, och hon var den första kvinna som framträdde vid en 1 maj-demonstration på Gärdet i Stockholm. Hon talade där om Kvinnan och den politiska rösträtten drygt tio år innan någon förening för kvinnans rösträtt hade bildats. Hon såg ett samband mellan superi och kvinnoförtryck och tog upp kampen mot båda. 1884 gick hon in i godtemplarlogen Heds vapen i Bysala.

 

1890-tal

Lyckligtvis möjliggjorde industrialiseringen i mitten och slutet av 1800-talet ett snabbare utbyte av idéer och kunskap. Olika folkrörelser växte fram i Sverige, med det gemensamma målet att demokratisera landet. Allmän och lika rösträtt var en fråga som drevs hårt av folket och på många håll höjdes röster om att nykterhet och utbildning var förutsättningar.

1908

NTO startar 1908 upp Wendelsbergs folkhögskola, som landets första rörelseägda folkhögskola.

1920-tal

IOGT var i mångt och mycket en politisk rörelse, även om den inte var partipolitisk. Man kämpade för allmän rösträtt, och rörelsen var en skola i demokrati, eftersom medlemmar lärde sig mötesteknik och ett demokratiskt arbetssätt. Vid folkomröstningen 1922 röstade Sverige om ett förslag för totalförbud av alkohol; 49 procent röstade för förslaget.

1940-tal

De som vid den här tiden gick med i rörelsen närde samma vision, att skapa ett bättre samhälle fritt från alkohol och IOGT kom att fungera som en demokratiskola för medlemmar. Alkoholfria mötesplatser skapades, kulturen blomstrade och under den här perioden blev dans och musik stort inom IOGT.

1952

IOGT köper in Tollare 1945 och startar folkhögskolekurser 1952.

1970

IOGT och NTO går ihop vid en gemensam kongress 1970 i Stockholm – här tar organisationens moderna historia sin början. Under den här perioden var mellanölet en av de känsligaste politiska frågorna. Och naturligtvis tog IOGT-NTO upp kampen om frågan ända fram till 1977, då mellanölet slutade att säljas i butik, bland annat på grund av ungdomsfylleriet.

bli medlem

2000-tal

Idag skapar vi mötesplatser för tiotusentals människor varje år, som får möjlighet att utveckla sina idéer och sig själva. Vi har tagit fasta på och vidareutvecklat de idéer som en gång i tiden blev starten för nykterhetsrörelsen. För precis som Olof Bergström så vill vi bidra till ett tryggare samhälle där ingen far illa av alkohol och andra droger.