Nykter och närvarande i 140 år

2019 fyllde IOGT-NTO 140 år. Och ja, vi vet, vi verkar yngre. Men så gamla och erfarna är vi faktiskt! 

I mer än 100 år har våra medlemmar kämpat för en bättre värld med demokrati och solidaritet för alla. En kamp som hela tiden gått hand i hand med kampen för nykterheten. Det gör den fortfarande. Och vi kommer fortsätta kämpa även i framtiden.

Vi brukar säga att vår historia är vårt försprång. Hos oss har alla alltid varit välkomna oavsett klass, kön, politisk eller religiös åskådning, vilket var mycket radikalt på 1800-talet när grunden till IOGT-NTO lades. Sedan dess har nykterhetsrörelsen skapat nyktra mötesplatser som en källa till gemenskap, glädje, hälsa och personlig utveckling.

På den här sidan kan du läsa om våra medlemmar, vår historia  samt hitta intressant fakta. Välkommen.