Medlem IOGT-NTO

Pasi

Yrke: jobbar inom äldreomsorgen
Bor: Arboga

Varför är du medlem i IOGT-NTO?
– Mest för kamratstödet, hamnade i IOGT-NTO när kamratstödet startades.

Vad har IOGT-NTO betytt för dig?
– Stark gemenskap och en nykter och drogfri fritid.

Vad betyder nykterhet för dig?
– Det var en stor fråga. Att vara här och nu, så gott det går.

Vilken fråga skulle du vilja att IOGT-NTO fokuserade mer på?
– Kanske cannabis frågan som känns aktuell just nu. Jag tycker att det är en viktig fråga.

Till sist. Vilket är ditt bästa tips för att komma med i gemenskapen?
– Komma och vara med, ta plats. Det är enkelt, ska inte behöva vara svårare en så. Många är blyga i början, men det släpper efter ett tag.