Alkoglassen

Alkoglassen blev en het fråga under sommaren 2017. Genom ett kryphål i lagstiftningen lyckades glassen, med 5 volymprocent alkohol, ta sig in i vanliga matbutiker. Men då valde IOGT-NTO att agera snabbt.