Vår framtid

I mer än 100 år har våra medlemmar kämpat för en bättre värld med demokrati och solidaritet för alla. En kamp som hela tiden gått hand i hand med kampen för nykterheten. Det gör den fortfarande. Vi tror att både Sverige, Europa och världen skulle bli mer solidariskt och demokratiskt fortare utan alkohol och andra droger.

Nedan kan du läsa lite mer om vilka frågor som IOGT-NTO vill arbeta med i framtiden och på vilket sätt vi tror att vårt arbete kan göra skillnad.

2020

Regeringen skärper alkohollagstiftningen och all marknadsföring av alkoholhaltiga drycker till konsumenter förbjuds.  Ungas liv anses viktigare än alkoholindustrins vinst.

omvärldsbevakning - pressida

2025

Regeringen tar fram en ny strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, den så kallade ANDT-strategin och fördubblar resurserna till ANDT-förebyggande arbetet.

Grafisk profil

2026

Alkoholfrågan toppar valet 2026 och allt fler politiker inser vikten av en restriktiv alkoholpolitik.

2040

Det sker en förskjutning i värderings- och normfrågan. Det är den som dricker alkohol som bryter mot normen snarare än den som inte dricker.

2080

Det finns inga rapporter om missbruk i hemmen och inga barn som far illa på grund av alkohol.