Miljonlotteriet

År 1964 startade IOGT-NTO Miljonlotteriet. Det gjorde vi för att få bättre förutsättningar att skapa en värld där alkohol och andra droger inte förhindrar människor att leva ett fritt och rikt liv.

Sedan år 2000 har Miljonlotteriet bidragit med mer än 1,8 miljarder kronor till IOGT-NTO-rörelsens verksamhet. För att visa vad Miljonlotteriet har bidragit med sammanställde vi en lista med 50 goda gärningar. De goda gärningarna är exempel på saker som alla som deltar i Miljonlotteriet bidrar till.

I Sverige har vi en lång tradition av att lotterier bedrivs av ideella organisationer, till exempel Riksidrottsförbundet och Cancerfonden. Huvudsyftet är att kunna finansiera sin egen verksamhet utan statlig styrning.

Nu finns Miljonlotteriet även i sociala medier. Följ dem på Instagram, Facebook, Twitter eller YouTube. Läs gärna mer på Wikipedia.

Vi driver Miljonlotteriet med ansvar

IOGT-NTO-rörelsen har stora kunskaper om missbruk. Många i vår rörelse har erfarenheter, egna eller från personer i sin närhet, av alkoholmissbruk – men även spelberoende. Som organisation har vi alltid sett och arbetat för att minska konsekvenserna av missbruk och beroenden. Samma sak gäller för spel och lotterier. Våra medlemmars samlade kunskaper är viktiga för hur Miljonlotteriet drivs. Att till exempel använda sig av högriskspel, som flera av de oreglerade spelaktörerna gör idag, är något som aldrig kommer att bli aktuellt för Miljonlotteriet.

  • Känner du att du spelar för mycket eller har en anhörig du är orolig för? Då kan du kontakta Stödlinjen eller 020-81 91 00.
  • Vill du läsa mer om vad spelberoende är och forskning som bedrivs på området just nu så rekommenderar vi sidan spelforskning.se eller Folkhälsomyndighetens webbplats.