Frågor och svar om miljonlotteriet

Nedan följer ett urval av vanliga frågor vi får kring Miljonlotteriet. Har du en fråga som inte besvaras nedan är du varmt välkommen att kontakta Miljonlotteriet direkt eller oss på [email protected].

VARFÖR DRIVER IOGT-NTO-RÖRELSEN ETT LOTTERI?

Det svenska civilsamhället är uppbyggt på ett sätt där möjligheten att själv finansiera sin verksamhet varit och är väldigt viktig. Det möjliggör för organisationer och föreningar att själva bestämma varför de finns och vilken verksamhet de vill bedriva utan att vara styrda via statliga bidrag.

Jämte insamlingsverksamhet har den finansieringen möjliggjorts genom lotterier. Du har säkert sett lokala idrottsföreningar med en tombola och möjligheten att vinna kaffe utanför din lokala mataffär. De mer organiserade lotterierna som bildades under 1900-talet, som Miljonlotteriet och Folkspel som driver Bingolotto, har exakt samma grundprincip, fast i en större skala.

Miljonlotteriets överskott går till IOGT-NTO-rörelsens ideella verksamheter som räddar och förändrar liv genom sitt arbete mot alkohol- och drogmissbruk. Konkret kan det handla om sommarläger för barn i utsatta miljöer, mötesplatser som stöttar unga och kamratstödsaktiviteter för vuxna som kämpar för att bli och hålla sig nyktra.

VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN ETT ALLMÄNNYTTIGT LOTTERI OCH PRIVATA CASINO- OCH BETTINGFÖRETAG?

IOGT-NTO är en folkrörelse med kunskap om, erfarenhet av och ett orubbligt engagemang i beroendefrågor. Det är utifrån den kunskapen som vi med stolthet står upp för att vi liksom många andra folkrörelser är finansierade av ett allmännyttigt lotteri.

I den allmänna debatten sammanblandas dessvärre ofta de allmännyttiga lotterierna med betting- och casinoföretag. Det är olyckligt och skapar en felaktig bild av lotteriernas verksamhet som har mer gemensamt med insamlingsverksamhet än vinstmaximerande nätcasinon.

De allmännyttiga lotterierna i Sverige verkar i en mycket lång tradition av att det civila samhällets organisationer finansieras genom lottförsäljning. Lotterierna lyder under separata regler från betting- och casinobranschen och hanteras därigenom separat från den spelmarknad som öppnades upp 2019 i och med spelomregleringen. I kärnan ligger att de lotteriprodukter som erbjuds av de allmännyttiga lotterierna inte går att likställa med spel från casino- och bettingbranschen.

Ett exempel på skillnaden syns i hur Miljonlotteriet under coronakrisen snabbt och frivilligt antog en spelgräns om 5000 kronor i månaden. Detta medan casino- och bettingbranschens representanter lobbade hårt mot regeringens förslag om en spelgräns om 5000 kronor i veckan. Miljonlotteriets genomsnittskund omsätter cirka 300 kronor i månaden innan vinster.

Läs mer om hur Miljonlotteriet bedriver sitt spelansvarsarbete här: Miljonlotteriet och spelansvar

HUR ANVÄNDS ÖVERSKOTTET MILJONLOTTERIET BIDRAR MED?

Överskottet används för att möjliggöra en rad olika verksamheter och arrangemang, såväl internationellt som nationellt och lokalt. 2014 gick drygt 24 miljoner kronor direkt ut i distrikt och föreningar utöver den verksamhet som anordnas på nationell nivå. Vi säkerställer att det finns nyktra mötesplatser och aktiviteter för alla, oavsett var i Sverige en bor.

Tack vare att vi finns över hela landet kan vi också göra blixtinsatser när det behövs. Ett sådant exempel var när kriget i Syrien intensifierades och där föreningar över hela landet snabbt ställde om och öppnade upp sina lokaler och erbjöd övernattning, mat och gemenskap till personer som flytt för sina liv.