STADGAR och andra styrdokument

Stadgar

I stadgarna regleras många viktiga saker som måste följas. Det handlar till exempel om vilka som är valbara för uppdrag, vilka frågor som ska behandlas på årsmötet och förhållandet till andra delar av organisationen.
Ändringar i stadgarna beslutas av IOGT-NTO:s kongress. Här nedan kan du läsa stadgarna som beslutades vid kongressen 2023.

LÄS IOGT-NTO:S STADGAR

Strategisk inriktning

Kongressen 2021 tog beslut om IOGT-NTO:s strategiska inriktning. Den handlar om gemenskap och kunskap för stärkt påverkan – vi stärker, höjer och riktar rösten mot tydliga mål. Detta är vår strategi för att närma oss vår vision.

LÄS DEN STRATEGISKA INRIKTNINGEN

arbetsplan 2024-2025

IOGT-NTO:s arbetsplan har beslutats av förbundsstyrelsen och behandlar sådant som förbundet ska arbeta med under perioden.

LÄS ARBETSPLANEN

Drogpolitiskt program

IOGT-NTO verkar i en föränderlig omvärld. Det ställer stora krav på hur vi genomför vår vision och formar ett hållbart samhälle. Vårt påverkansarbete sätter fokus på att förverkliga våra grundsatser genom att få fram lagstiftning och information som i så stor utsträckning som möjligt begränsar skadorna av alkohol och andra droger. På IOGT-NTO:s kongress 2021 antogs ett nytt drogpolitiskt program.
LÄS DET DROGPOLITISKA PROGRAMMET

kongressprotokoll

Här kan du läsa protokollet från IOGT-NTO:s kongress 2023 i Uppsala.

LÄS KONGRESSPROTOKOLLET