Medberoende och anhörigstöd

Att vara anhörig till en person med ett beroende eller missbruk, eller att själv ha utvecklat ett medberoende kan försvåra ens livssituation väldigt mycket. Ibland behöver man ett anhörigstöd att vända sig till för att få råd och hjälp.

Räknas jag som anhörig?

En anhörig är för det mesta en familjemedlem eller nära släkting till någon med ett beroende – men det kan också vara en nära vän, en kollega, eller en granne. Som anhörig påverkas du av omständigheter som uppstår kring den beroende.

Som anhörig är det väldigt viktigt att ta tag i den problematik som påverkar din livssituation innan den går över till att bli ett medberoende.

Råd till dig som är anhörig

Hur vet jag om jag är medberoende?

Ett medberoende är när en annan människas beroende kontrollerar en stor del av ditt liv. Det finns några indikatorer på att du kan vara medberoende. Det kan t.ex. vara att du gärna vill kontrollera någon annans missbruk, eller att du tror att ansvaret för någon annan vuxens hälsa eller till och med överlevnad enbart vilar på dig. Det kan också vara att du alltid sätter andras intressen före dina egna eller har svårt att prata om känslor och behov.

Poddtips: Medberoendepodden

Råd till dig som är anhörig eller medberoende

Utbilda dig

Kunskap ger makt i den maktlöshet man upplever som anhörig. Det ger dig en medvetenhet om situationen du befinner dig i. Ta inte beslut på känsla, utan på kunskap. Det är viktigt att du känner dig trygg och har en medvetenhet om situationen.

Familjekällan är en social verksamhet för anhöriga, och genom Familjekällan kan du bilda dig i frågan via exempelvis olika föreläsningar av andra i samma situation.

Till familjekallan.se

Här kan du se ”Djävulsdansen – bli fri från medberoende” av och med Ann Söderlund och Sanna Lundell.

Våga berätta om din situation!

Ibland är lojaliteten starkare än modet att berätta om problematiken en sitter fast i. Som medberoende vill man göra sitt bästa för att skydda sin närstående och tänker då att det bästa att göra är att hålla tyst om det, att bevara det som en familjehemlighet. För att kunna bryta sig ur medberoendet behöver du ta steget att öppna upp för någon utomstående.

Sök stöd för din egen skull

Detta kan du göra inom exempelvis IOGT-NTO:s kamratstödsverksamheter eller via många olika självhjälpsgrupper.

Kontakta ditt distrikt för att komma i kontakt med IOGT-NTO:s kamratstöd på din ort:

Hitta ditt distrikt

Missbruksenheten på kommunerna har ofta anhörigstöd där du kan få hjälp och råd. Kontakta din kommun och fråga hur just deras anhörigstöd ser ut! Kontaktuppgifter finns på respektive kommuns hemsida, och där finns ofta också en sökfunktion så att du själv kan läsa om vilket stöd som finns.