#Nyktratillsammans

När coronapandemin skakar om stora delar av vår vardag.

Det är mycket som har ändras och fått ställas in. Inte bara hos oss på IOGT-NTO utan stora delar av vårt samhälle. Världen har fått ändra spelreglerna.

Vi har alltid vetat  hur viktigt det är med gemenskap människor emellan, inte minst i en nykter gemenskap. Ibland kan det handla om överlevnad och många människor kämpar mer än andra med sin nykterhet och för det måste det finnas ett stöd. Nu är en tid då det behövs extra mycket. 

På IOGT-NTO har vi bedrivit verksamhet i 140 år och nu är det en period då vi hittar andra lösningar kring vår verksamhet. Vi ställer om så mycket vi kan och kreativiteten ökar bland våra medlemmar som snabbt skapar nya sätt att ses utan att träffas fysiskt.

Digital folkrörelse

Nyktra tillsammans

Några medlemmar uppfattade att behovet fanns för en gemenskap och ville  lyfta olika initiativ och samtidigt skapa möjligheten att sprida till fler och bjuda in även de som inte är medlemmar, då skapades nyktra tillsammans. DN har uppmärksammat detta och det har fått ytterligare spridning dessutom har det kommit in fler tips, på Facebooksidan, från icke medlemmar som har fina idéer på aktiviteter.

Här kan du gå in och bli inspirerad av att vara nyktra tillsammans