Du som vuxen spelar roll

Oavsett om du möter barn i ditt jobb eller genom ditt ideella engagemang, eller om du inte gör det, så spelar du som trygg vuxen en viktig roll för barn som växer upp i hem där en förälder dricker för mycket. Här har vi samlat några olika verktyg – sprid dem gärna!

Verktyg för dig som möter barn i din yrkesroll eller som ideell

1) Utbilda dig och ditt team

Junis, en del av IOGT-NTO-rörelsen, erbjuder Ludde-utbildningar och Ludde-paket. Metoden ger vuxna som träffar barn mellan åldrarna 5-9 år verktyg för att prata med barn om hur det är att leva med någon som har ett beroendeproblem.

Läs mer och anmäl dig på junis.se/ludde

Under flaggen ”Vuxna som vet” har Junis skapat en välfylld kunskapsportal. Här får du kunskap och praktiska diskussionsunderlag om hur barn påverkas av vuxnas missbruk, samt hur du kan upptäcka barn som far illa.

Till kunskapsportalen ”Vuxna som vet”
2) Skapa värdefull verksamhet

Som ideellt engagerad kan du göra stor skillnad för barn och unga genom att skapa viktig och värdefull verksamhet, för barn specifikt eller för hela familjer. En trygg miljö med roliga aktiviteter är en ovärderlig frizon. På många orter samarbetar IOGT-NTO-föreningar med lokala Junis- och UNF-föreningar och NSF-kårer. Kontakta ditt distrikt för att få veta mer om vad som händer hos dig!

Hitta ditt distrikt
3) Jobbar du med äldre barn och ungdomar?

Sprid sajten drugsmart.se! Drugsmart drivs av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, och bjuder på kunskap, artiklar och frågor och svar om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel, allt med ett ungdomsperspektiv. Som vuxen har du också stor behållning av sidan då du kan lära dig mer om t ex de vanligaste drogerna (se även IOGT-NTO-distriktet Syds hemsida, där du hittar en kompletterande lista).

Till drugsmart
Till sidtoppen

Verktyg för dig som är engagerad privatperson

1) Sprid kännedom!

Känner du någon som jobbar som lärare, fritidspedagog eller kanske inom socialtjänsten? Tipsa hen om vad hen kan göra i sin yrkesroll.  Såhär kan du skriva:

Hej!
En av mina hjärtefrågor är att skapa kännedom kring och förändring för barn som lever i missbruksmiljöer. Därför vill jag tipsa dig, som möter så många barn i ditt jobb, om IOGT-NTO:s samlingssida på ämnet: www.iogt.se/du-som-vuxen-spelar-roll/ Där finns länkar till såväl utbildningsmaterial som fördjupningsläsning, anpassat för just personer som arbetar med barn. Hoppas att det kommer till nytta hos dig och din kollegor!
Med varma hälsningar

2) Fortsätt vara den du är – en lyssnande och närvarande vuxen

Uppmärksamhetsveckan “Spela Roll!” infaller samma vecka som Alla hjärtans dag. Bakom den svenska kampanjen står en rad olika aktörer inom civilsamhället, men själva företeelsen är internationell: över hela världen ägnas en hel vecka åt att uppmärksamma situationen för de barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket.

Från ”Spela roll!” kommer denna lista på tips hur vi vuxna kan agera i mötet med barn:

  • Våga lita på barnet, var närvarande och lyssna till dess berättelse.
  • Visa att barnet är viktigt, värdefullt och att du har tid; att barnet inte stör dig.
  • Var rak och stå upp för barnets rättigheter, fastna inte i ”tycka synd om” fällan.
  • Bejaka barnets kärlek till föräldern bortom användandet av alkohol/droger.
  • Var lyhörd för barnets behov, låt det prata klart och låt barnet komma fram till sina egna lösningar.
  • Kontakta elevhälsan om du blir orolig för att barnet far illa.
  • Lova bara så mycket som du kan hålla.

3) Bli medlem i IOGT-NTO och förändra världen

Tillsammans kan vi flytta berg! Ju fler som väljer att ingå i den folkrörelse som IOGT-NTO är, desto tyngre väger vår gemensamma röst. IOGT-NTO är trygga nyktra mötesplatser, skratt och samvaro, nya chanser i livet – men IOGT-NTO är också en stark politisk kraft som utan uppehåll arbetar för att skapa långsiktig förändring i samhället. Oavsett vilket hörn av rörelsen du känner dig mest hemma i så är ditt medlemskap en ovärderlig grundbult. Varmt välkommen att bli medlem idag!

Ja, jag vill bli medlem i IOGT-NTO!
Till sidtoppen