politiska argument

För att nå fram med budskapet till mottagaren krävs starka argument. Här kommer några tips på hur du argumenterar utifrån vår rapport Alkohol och graviditet.

 

Exempel på argument i debatten kring alkohol och graviditet
  • Av alla livsstilsval vi gör i samband med en graviditet finns det inget som har större betydelse för barnets framtida hälsa och utveckling än valen vi gör kring alkohol. Förutom hjärnskador, kan alkohol i fosterstadiet leda till missbildningar i hjärtat, njurarna, levern, matsmältningskanalen och hormonsystemet.
  • Globalt är alkohol är idag den vanligaste orsaken till fosterskador.
  • Fosterskador hör till de allvarligaste av alkoholens andrahandsskador, det vill säga de skador som alkoholen orsakar på andra än den som själv konsumerar.
  • Mannens alkoholkonsumtion innan graviditeten kan ge skador på fostret och möjligen också på följande generationer genom förändringar av spermiernas arvsmassa. Mannens konsumtion innan befruktning påverkar barnets födelsevikt och ökar risken för akut lymfatisk leukemi (ALL) och deformation av hjärtat.
  • Alkohol och graviditet är ett delat ansvar och en viktig jämställdhetsfråga. Sannolikheten ökar för att den gravida fortsätter att dricka alkohol under graviditeten om partnern dricker alkohol, särskilt om partnern har ett riskbruk eller har en hög konsumtion. Trots det ändrar mycket få partners sitt drickande under graviditeten. Mäns berusningsdrickande är även kopplat till partnervåld och innebär en nio gånger högre risk för partnervåld under graviditeten.
  • I Sverige har vi en stark alkoholnorm, samtidigt som kunskapen är förhållandevis låg vad gäller riskerna med alkohol i samband med graviditet. Undersökningar visar att kunskaperna om fosterskador till följd av alkoholkonsumtion är mindre i Sverige än i USA. Därför bör både forskning och utbildning på området utvecklas och information till blivande föräldrar säkerställas.

Ladda ner interaktiv pdf

Fler tips: