Tips på föreningsaktiviteter

För att nå fram med budskapet till mottagaren bör man bestämma vilka aktiviteter som ger starkast effekt. Dessa går med fördel att kombinera och göra i samverkan med andra organisationer.

Exempel på aktiviteter som ni i föreningen kan göra för att sprida vår rapport:
 • Skicka rapporten till beslutsfattare
 • Offentlig kampanj på gator och torg med flygblad
 • Bjud in politiker/allmänhet på fika
 • Bjud in ansvarigt organ att hålla sitt sammanträde i era lokaler, så ni får chans att berätta om verksamheten och lyfta rapporten
 • Ta kontakt med ansvarig nämnd i din kommun och be att få komma och föreläsa om rapporten
 • Skriv vykort eller brev till politiker
 • Bjud in till seminarium
 • Föreläsning (föreningsmedlemmar, allmänheten, beslutsfattare, vårdpersonal och media)
 • Rundabordssamtal
 • Skriv insändare till din lokaltidning.
 • Arrangera en tipsrunda på valt tema
 • Skriv en tipslista som du skickar in till lokala tidningen.

Ladda ner interaktiv PDF

Fler tips: