Tips på beslutsfattare att kontakta

Olika personer blir aktuella att kontakta beroende på vilket område du vill påverka. Styrs frågan lokalt ska du till exempel kontakta din kommun. Tänk på att beslutsfattare både är politiker och tjänstemän. Det är oftast tjänstemännen som tar fram underlag och lägger förslagen som politikerna sedan fattar beslut om.

 

Gårdsförsäljning

När det gäller gårdsförsäljning är det en fråga som dels styrs på nationell nivå, men även på regional nivå. Flera regioner i landet har fattat beslut om att de vill ansöka om att bli pilotlän för gårdsförsäljning och frågan debatteras ofta politiskt i både regionerna och i Riksdagen.

Kontakta därför gärna:

  • Regionråden från varje parti i din region
  • Politiska sekreterarna för varje parti i din region
  • Riksdagsledamöter från din region

 

För temat alkohol och graviditet finns flera relevanta personer värda att prata med för att påverka frågan.

  • Förvaltningschef för vården i regionen – har ansvar för helheten när det gäller vården, alltså med ett övergripande perspektiv
  • Politiska ledningen, till exempel regionstyrelsens ordförande – har högsta ansvar för alla verksamheter inom regionen, även vården
  • Hälso- och sjukvårdsnämnd, ordförande och partiernas representanter – de har ansvar för regionens alla vårdverksamheter
  • Överläkare på mödravård- barnavård- kvinno- och familjecentraler
  • Gruppledare för varje politiskt parti och politiska sekreterare i regionen

Ladda ner interaktiv pdf

Fler tips: