Tänk på detta när du formulerar ett budskap

Oavsett vilken var vi framför vårt budskap är det viktigt att göra det på rätt sätt.

Hur ni tänker när ni framför ett budskap

Konkret: ju tydligare och begripligt, desto lättare den är att förstå och ta till sig desto bättre och lättare att engagera sig i för läsarna.

Aktuell: det är lättare för dig att få publicitet om nyheten knyter an till ett redan pågående skeende som präglar nyhetsbilden, en aktuell händelse eller en trend till exempel. Kan du koppla nyheten till ett aktuellt ämne ökar möjligheterna att föra fram dina budskap.

Relevant: innebär att den bland annat bör vara av vikt. Det betyder att man inte ska rapportera om allt som händer i företaget, smånyheterna kan man hoppa över, men om du till exempel har köpt upp din största konkurrent så kan det vara en relevant nyhet.

Intressant: Ja, ju fler som berörs av den desto intressantare, relevantare och viktigare är självklart nyheten.

Kontroversiell eller konflikt: som får konsekvenser eller väcker känslor. Den kan vara positiv eller dramatisk, viktigt dock att förmedla objektivt och kritiskt.

Vad blir en nyhet?
  • Närhet – händelsen inträffar geografiskt, tidsmässigt eller kulturellt nära.
  • Avvikelse – händelsen är ovanlig, oväntad eller dramatisk.
  • Negativ händelse – dåliga händelser har högt nyhetsvärde.
  • Händelsen involverar många människor.
  • Händelsen får konsekvenser för många människor. ϐHändelsen kan följas under en längre tid.

Fler tips: