Folkhälsomyndigheten -det finns ingen riskfri konsumtion av alkohol

Tisdagen den 2/6  på Ekdal och Ekdal, SVT var Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsson en av gästerna. Under samtalets gång fick Carlsson beskriva hur folkhälsomyndigheten ser på alkoholen och förklarade då att alkohol är cancerframkallande och att det inte finns någon riskfri konsumtion. Han nämnde också att han gärna ser att priset på de billigaste alkoholdryckerna ökar. IOGT-NTO välkomnar dessa mycket tydliga uttalanden av Folkhälsomyndigheten och hoppas på ytterligare kunskapshöjande insatser vad gäller alkoholens koppling till cancer.

I programmet framkom även kritik mot alkoholpolitiken från konsulten David Sundén. Sundén har tydliga kopplingar till alkoholindustrin och IOGT-NTO har tidigare beskrivit varför hans argument inte håller. Delar av vår förklaring går att finna i denna debattartikel från vår förbundsordförande Johnny Mostacero här.

IOGT-NTO representerades av vår generalsekreterare Kim Reenaas som pratade om vikten av en restriktiv alkoholpolitik. Hon lyfte även att när vi formar framtidens samhälle så måste vi lyssna på dagens unga, och med deras sjuknade alkoholkonsumtion så visar de tydligt att de inte vill bli infösta i den befintliga alkoholnormen