Replik: ”Preventiva åtgärder är billigast och mest effektiva”

Den svenska vården av alkohol- och drogberoende behöver förändras i grunden, här håller jag med Sundén. En sammanhållen vårdkedja och en helhetssyn på individen är nyckeln till ett hållbart liv utan alkohol och andra droger. Ett sådant angreppssätt skulle skapa stora vinster för människor med beroende, deras anhöriga och samhället i stort.

Men faktum är att av de drygt 500 000 personer som idag lever med ett missbruk får endast 100 000 behandling. Ändå kostar missbruksvården samhället cirka 66 miljarder kronor per år, enligt Missbruksutredningen (2011).

66 miljarder kronor varje år och endast var femte person med missbruk får vård. Det leder mig in i nästa ämne, nämligen preventiva insatser.

Sundén hävdar att högre skatter är ett sätt att styra konsumtionen och jag håller med om det, men endast en insats hjälper inte.

Pris, tillgänglighet och marknadsföring är de tre styrmedel som är mest effektiva för att hålla nere konsumtionen. Alkoholmonopolet spelar en viktig roll i att begränsa tillgängligheten genom reglerade öppettider och antal butiker. Vidare har Systembolaget effektiva ålderskontroller, som hindrar unga under 20 år att köpa alkohol. Systembolaget använder sig inte heller av lockpriser eller erbjudanden av typen ”köp tre, betala för två” för att öka konsumtionen.Sundén väljer även att blunda för alkoholens andrahandsskador, som drabbar de som inte dricker själva utan människor i deras närhet. och som kostar, inte bara i kronor och ören utan framförallt i mänskligt lidande.

Det har visat sig att barn som växer upp i missbruksmiljö löper högre risk att utveckla alkoholism och att drabbas av psykisk ohälsa än andra. Ett annat exempel är våld, där alkohol är den enskilt största faktorn bakom våld i samhället.

  • Tre av fyra slag utdelas på fyllan.
  • Av totalt 317 000 fall av misshandel varje år har 180 000 koppling till alkohol.
  • Närmare vartannat mord begås av en berusad förövare.

Forskning från en rad länder visar att om vi minskar tillgängligheten till alkohol så minskar vi också våldet och räddar liv. Hur Sundén med sin ekonomiska bakgrund kan räkna ut att ett avskaffande av alkoholmonopolet skulle medföra en vinst för samhället är något jag inte får ihop. Teoretiska experiment som inte ser till folkhälsan och den totala kostnaden för alkoholens skadeverkningar är en farlig väg att gå.

Johnny Mostacero
Förbundsordförande IOGT-NTO

David Sundéns slutreplik: ”Stöd till missbrukare viktigare än alkoholmonopol”