Alkohol begränsar kvinnors frihet

 

8 mars är den dag då kvinnor och deras rättigheter uppmärksammas, dels för att fira de rättigheter kvinnor erövrat men även för att uppmärksamma rättigheter som saknas. I Sverige har kvinnor rätt att rösta, skaffa sig en utbildning och göra karriär, vilket inte är självklart i alla länder.

En annan sida av jämställdheten är den obalans som råder när det gäller risken att utsättas för våld i nära relationer. Ett våld som oftast drabbar kvinnor och som finns i alla länder och samhällsskikt. Både män och kvinnor utsätts för våld, men det är betydligt vanligare att kvinnor utsätts för upprepat våld i nära relationer.

Brottsförebyggande rådet, BRÅ, uppskattar att ca 20 procent av Sveriges befolkning någon gång i livet har varit utsatt för våld i en nära relation.

När man talar om att förebygga våld i nära relationer är det viktigt att även ta in alkoholperspektivet – att alkohol är en bidragande faktor till ökat våld.

I de fall av våld i nära relationer som anmäls till polisen uppskattar 49 procent av offren att förövaren har varit berusad.

Alkoholnormen och acceptansen för personlighetsförändringar på grund av alkoholens inverkan får konsekvenser som hämmar kvinnors frihet och trygghet.

Vår vision är ett samhälle, en värld, där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv. Vi måste öppna ögonen och se hur alkoholnormen begränsar kvinnors frihet och bidrar till bristande jämställdhet.