För en ljusnande framtid med mindre våld

De allra flesta av oss hälsar nog våren och den annalkande sommaren med glädje och förväntan. Det är en tid då ljus och värme återvänder och lockar fram naturens grönskande magi. En hoppfull tid då ett pärlband av röda dagar leder fram mot en välbehövlig semester och god mat i sällskap av vänner och bekanta.

Men blomstertid är också berusningstid. Från valborgselden via midsommarstången och grillfesten flödar alkoholen i alla former och styrkor.

Och med sommarens ökade alkoholkonsumtion kommer även våldet. Samtidigt som sommaren får oss att spendera mer tid utomhus, så gör alkoholen de ljuva sommarkvällarna farliga.

Antalet misshandelsfall utomhus toppar i juli och är mer än 60 % fler jämfört med lugnaste månaden februari (BRÅ, 2017). I den svenska vår och sommartraditionen har polisens rapporter om fylla och slagsmål blivit så förväntade att vi bara rycker på axlarna. Trots att det för den drabbade kan innebära en tragedi som ger men för livet.

Det behöver inte vara så. Under folknykterhetens vecka vill vi påminna om att – ett samhälle, en värld där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv – är möjlig.

Att helger och semester fria från alkohol inte bara innebär bättre hälsa, gladare barn och fler goda minnen. Det är även det effektivaste sättet att bidra till ett tryggare samhälle med mindre våld.

Genom en internationell forskargrupp har IOGT-NTO har tillsammans med Svenska Läkaresällskapet och CERA i samarbete med Stiftelsen Ansvar för Framtiden tagit fram den mest utförliga sammanställningen av vad vetenskapen idag vet om sambandet mellan våld och alkohol. Slutsatserna är skrämmande:

  • Alkohol är den enskilt största bidragande faktorn bakom våld i samhället. Nästan tre av fyra slag utdelas på fyllan och närmare vartannat mord (45 %) begås av en berusad förövare.
  • Långt över hälften av de 317 000 misshandelsfall som rapporterades 2015 hade koppling till alkohol.
  • En tidigare studie från Karolinska Institutet visar att alkohol gör de redan farliga ännu farligare. I studien deltog 133 personer tidigare dömda för våldsbrott. Risken att använda våld beräknades öka 13 gånger när studiens deltagare använde alkohol

Enligt forskarna bakom studien är ingen annan drog så nära kopplad till våld som alkohol. Frågar man de poliser som arbetar med att få oss att känna oss trygga i vardagen så är deras erfarenhet densamma. Med minskad alkoholkonsumtion blir det mindre våld och färre vardagstragedier att reda ut.

De enda som inte fullt ut har tagit till sig kunskapen om kopplingen mellan våld och alkohol verkar vara våra politiker. Många talar om trygghet och våld, men få om den enskilt viktigaste faktorn.

De politiker som på allvar vill minska våldet och öka tryggheten måste börja med alkoholen. Det skulle redan idag ge polisen tid och resurser att sätta stopp för den organiserade brottsligheten, Inte lägga tusentals timmar på att vid fotbollsarenor, nattöppna barer och festplatser försöka mildra alkoholens våldsamma effekter. Det är en möjlighet att på allvar bidra till en ljusnande framtid!

Johnny Mostacero
Förbundsordförande IOGT-NTO