Ny forskningsrapport kring alkohol och cancer väcker uppmärksamhet

Den 26 november släpptes rapporten ”Alkohol och cancer”. Den har skrivits av en rad kända alkoholforskare på uppdrag av Svenska läkaresällskapet och IOGT-NTO. Den visar att alkohol kan orsaka cancer även vid låg och måttlig konsumtion, något som få svenskar känner till.

– Det vi vill tillföra till debatten är fakta snarare än känslor. Journalister och opinionsbildare lyfter gärna fram alkoholens hälsobringande effekter snarare än att uppmärksamma alkoholens skadeeffekter. Det är något som vi tror kan ha påverkat den allmänna opinionen och deras syn på alkoholen.

Johnny Mostacero, förbundsordförande IOGT-NTO

 

Uppmärksammad i olika medier

Rapporten har bland annat uppmärksammats av olika medier. I Expressen skrev man: ”många cancerdödsfall kan kopplas till alkohol” medan TT, Göteborgsposten och Östgöta Correspondenten fokuserade på att de två svenska forskarna i gruppen bakom rapporten, Sven Andreasson och Frida Dangardt, i en debattartikel lyfte ett förbud mot alkoholreklam som en möjlig politisk åtgärd för att få ner alkoholskadorna.

– Det är mycket glädjande att media och en rad andra intressenter har uppmärksammat vår rapport. Det visar att frågan engagerar och berör. Vi hoppas naturligtvis att rapporten ska ge värdefull information om aktuella rön inom alkoholforskning vilket på sikt ska stärka preventionsarbetet och öka kännedomen om kopplingarna mellan alkohol och cancer bland allmänheten, avslutar Johnny Mostacero.

Svenska läkaresällskapet och IOGT-NTO ger årligen ut en forskningsrapport med syfte att belysa skadliga effekter av alkoholkonsumtion på individ – och samhällsnivå. I årets rapport, ”Alkohol och cancer”, finns också Centrum för utbildning och forskning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA) vid Göteborgs universitet med som samarbetspartner.

Ladda ner rapporten här.