Inför cancervarning på alkoholflaskor i Sverige

Konsumtion av alkohol är, efter rökning, den näst största faktorn bakom sjukdomsbördan av cancer globalt enligt en uppskattning gjord av WHO. Ändå vet bara 23 procent av de tillfrågade i Sverige att alkohol är relaterat till cancer.

– Sverige bör liksom Irland införa obligatoriska varningstexter för cancer på alkoholdrycker, liknande de som finns på tobak,

säger Johnny Mostacero, förbundsordförande på IOGT-NTO.

Bland EU:s medlemsländer har Sveriges befolkning lägst kännedom om förhållandet mellan alkohol och cancer. Vi tycker att ansvaret att informera medborgarna om relationen mellan alkohol och cancer ligger hos Folkhälsomyndigheten.

IOGT-NTO har tillsammans med Svenska Läkaresällskapet och CERA (Göteborgs universitet) låtit en grupp fristående forskare sammanfatta den befintliga forskning som finns om sambandet mellan cancer och alkohol. Här kan du läsa rapporten.