Ny rapport kopplat till alkoholkonsumtionen i EU visar på ökad risk för magcancer

I början av juli 2017 släppte UEG (United European Gastroenterlogy) en rapport som visar att en stor del av européerna riskerar cancer i bland annat matsmältningsorganen på grund av alkoholkonsumtion. Det räcker med måttlig alkoholkonsumtion för att hamna i riskzonen.

Alkoholförbrukningen i Europa är högre än i någon annan del av världen och till följd av den höga alkoholkonsumtionen drabbas Europa av den högsta andelen sjukdomar och för tidig död som är kopplad till alkohol. Trots hög konsumtion av alkohol i hela EU är det många som 90% av invånarna som är omedvetna om sambandet mellan alkohol och cancer, skriver UEG i sin rapport.

Här kan du läsa rapporten och pressmeddelandet i sin helhet.

Här kan du läsa en internationell artikel i ämnet.

Alkohol och cancer

Rapporten ”Alkohol och cancer” som ges ut av Svenska Läkaresällskapet, Centrum för forskning och utbildning kring missbruk, riskbruk och beroende (CERA) och IOGT-NTO, visar att 30 % av de cancerfall som alkoholen orsakar i Sverige orsakas av låg eller måttlig alkoholkonsumtion.

Rapporten alkohol och cancer