Alkohol och cancer

30 procent av de cancerfall som alkoholen orsakar i Sverige orsakas av låg eller måttlig alkoholkonsumtion.

Trots en stark hälsotrend är svenskarna de invånare inom EU som har sämst kunskaper och medvetenhet om kopplingen mellan alkohol och cancer. Med tanke på att alkohol är den näst största faktorn bakom sjukdomsbördan av cancer globalt enligt WHO, vill vi ändra på det.

Ladda ner rapporten

Ladda ner sammanfattningen av rapporten

Download the report in English

DOWNLOAD AN ENGLISH SUMMARY OF THE REPORT

Ladda ner studiehandledning

Alkohol orsakar cancer. Samlade studier visar en tydlig koppling mellan alkohol och cancer. Det finns ingen minimigräns för alkoholens skadliga effekter, all konsumtion ökar risken för vissa cancerformer. Ju mer individen konsumerar, desto mer ökar risken för cancer. Alkohol klassas som ett av de främsta ämnen som orsakar cancer (Världshälsoorganisationens cancerforskningsorgan, IARC) tillsammans med bland annat tobak och sot.