Världshälsoorganisationen avråder från alkohol under Covid-19-epidemin

 

I mitten på april gick Världshälsoorganisationen, WHO ut med särskilda rekommendationer gällande alkohol och COVID-19. Rekommendationerna skapades för att förhindra mytbildning och informera medborgare om hur man bäst skyddar sig från ohälsa och sjukdom.

I rekommendationerna har WHO tagit fram en rad råd och tips till medborgare
  • Undvik alkohol helt för att inte undergräva ditt immunsystem och din hälsa eller riskera andras hälsa.
  • Om du dricker alkohol, drick så lite som möjligt och undvik att bli berusad.
  • Blanda aldrig alkohol och medicin, även receptfri, och särskilt inte alkohol med smärtstillande, sömntabletter eller antidepressiva.
  • Undvik alkohol som en social trigger för rökning eller vice versa.
  • Var en bra förebild och undvik att konsumera alkohol framför barn och unga.
  • Håll koll på vad som dyker upp på dina barns skärmar när den digitala miljön blir mer närvarande, digital alkoholreklam är vanlig.
WHO har också en rad råd till hemmaisolerade, hemmaarbetande eller personer i karantän
  • Håll dig till vanliga arbetsplatsregler när du arbetar hemma och drick inte alkohol under arbetstid
  • Prioritera inte alkohol när du handlar och undvik att bunkra alkohol
  • Alkohol beskrivs ibland som en mekanism för att hantera stress, men det finns en tydlig koppling mellan alkohol och försämrat psykiskt mående.
  • Ersätt alkoholen med en hobby eller en fysisk aktivitet, träning är både bra för immunsystemet och gynnar ditt långsiktiga välmående

Den svenska organisationen IQ har tagit fram några enkla råd kring alkohol och COVID-19 på svenska baserat på WHO:s rekommendationer. Där kan du också testa dina alkoholvanor

Kanske har du börjat fundera över din egen konsumtion eller på hur du skulle kunna närma dig en anhörig som dricker för mycket. IOGT-NTO:s alkoholrådgivning ger dig stöd och råd på vägen mot en lösning.