Välkommen till Alkoholrådgivningen

Alkoholrådgivningen svarar på dina frågor om alkohol, missbruk och beroende. Kanske har du börjat fundera över din egen konsumtion eller på hur du skulle kunna närma dig en anhörig som dricker för mycket. Vi ger dig stöd och råd på vägen mot en lösning.

  • Öppettider 8.00-22.00 alla vardagar.
  • På övrig tid finns en telefonsvarare där du kan lämna meddelande om du vill bli uppringd.
  • Hjälplinjen är ett 020-nummer och därmed kostnadsfritt.

Alkoholrådgivningen ring 020-80 80 80

alkoholradgivning@iogt.se

Vem kan ringa alkoholrådgivningen?

Den som vill ha stöd och råd kring narkotika- eller alkoholproblem. Det kan gälla dig själv men också någon i din närhet.

Vem svarar?

Många av de som svarar på alkoholrådgivningen har egen erfarenhet av ett liv med missbruk – för egen del eller som anhörig. Samtliga som svarar har genom anknytningen till IOGT-NTO tillägnat sig en gedigen kunskap om problematiken kring missbruk.

Vad kommer den som svarar att säga?

Den som svarar kommer i första hand att lyssna. Vi ger stöd och råd samt hänvisar vidare till den hjälp som finns i samhället. Genom både erfarenhet och utbildning vet vi att det är många som känner skam för sitt eget eller någon närståendes missbruk.

Den som svarar har tystnadsplikt och du kan vara helt anonym.