För distrikt, föreningar och medlemmar

På den här sidan samlar vi tips och råd till våra distrikt, föreningar och medlemmar, för att underlätta fortsatt verksamhet utan att riskera smittspridning i samband med möten och arrangemang.

Speciellt viktigt är att följa de skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19, som Folkhälsomyndigheten beslutat om. Den 8 januari beslutade också riksdagen om den så kallade pandemilagen som började gälla från den 10 januari. I pandemilagen innefattar det en förordning med bland annat deltagarbegränsning om maximalt åtta personer vid privata sammankomster (kapitel 6) och är straffbart om det inte följs. Det innebär att den som är lokalägare har ansvar att regelverket följs vid uthyrning av föreningslokaler. Därmed gäller detta vid alla typer av sammankomster, oavsett om den är privat eller allmän. Dessutom innehåller förordningen skrivningar som berör våra verksamheter såsom om vi bedriver second hand-butiker eller annan typ av försäljning (kapitel 5). Läs mer om regleringarna i förordningen nedan.

Läs pandemilagens förordning här 

IOGT-NTO:s tolkning av de skärpta nationella föreskrifterna  och allmänna råden är att ingen verksamhet som innebär fysiska möten eller träffas ska genomföras tills vidare.LÄS FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

FÖR INSPIRATION KRING AKTIVITETER, KOLLA GÄRNA PÅ FACEBOOKSIDAN NYKTRA TILLSAMMANS

VIDEO: About corona virus (covid-19) in other languages

UPDATES from Folkhälsomyndigheten about corona virus (covid-19) in other languages.

Uppdateringar på den här sidan kommer att göras vid behov.