För distrikt, föreningar och medlemmar

På den här sidan samlar vi tips och råd till våra distrikt, föreningar och medlemmar, för att underlätta fortsatt verksamhet utan att riskera smittspridning i samband med möten och arrangemang.

VIDEO: About corona virus (covid-19) in other languages

LATEST UPDATES from Folkhälsomyndigheten about corona virus (covid-19) in other languages.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd angående föreningsverksamhet är att föreningar om möjligt bör skjuta upp årsmöten eller föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt, samt undvika andra möten eller genomföra dem digitalt. Läs hela texten här.

Uppdateringar på den här sidan kommer framöver att göras vid behov.

 

8625958