För distrikt, föreningar och medlemmar

På den här sidan samlar vi tips och råd till våra distrikt, föreningar och medlemmar, för att underlätta fortsatt verksamhet utan att riskera smittspridning i samband med möten och arrangemang.

IOGT-NTO uppmuntrar föreningar att ställa om verksamheten istället för att ställa in, om det går att göra på ett säkert sätt ur smittskyddssynpunkt. Vi vet att verksamheten är oerhört viktig för många av våra medlemmar, i vissa fall livsviktig. Därför bör vi sträva efter att hitta nya kreativa sätt att mötas på. För inspiration, gå gärna med i Facebookgruppen Nyktra Tillsammans.

Folkhälsomyndighetens uppdaterade föreskrifter och allmänna råd: 

  1. Sätt upp information till medlemmar, personal, kunder och andra besökare.
  2. Markera avstånd på golvet.
  3. Möblera om eller skapa utrymme på annat sätt för att undvika trängsel.
  4. Håll digitala möten.
  5. Erbjud möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten och erbjud handsprit.
  6. Undvik att flera personer samlas, särskilt i trånga lokaler.

Läs hela texten här.

VIDEO: About corona virus (covid-19) in other languages

UPDATES from Folkhälsomyndigheten about corona virus (covid-19) in other languages.

Uppdateringar på den här sidan kommer att göras vid behov.