För distrikt, föreningar och medlemmar

På den här sidan samlar vi tips och råd till våra distrikt, föreningar och medlemmar, för att underlätta fortsatt verksamhet utan att riskera smittspridning i samband med möten och arrangemang.

Speciellt viktigt är att följa de lokala allmänna råd som Folkhälsomyndigheten beslutat om och nedan kan du läsa vad dessa innebär.

LÄS FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS LOKALA RÅD

IOGT-NTO:s tolkning av de allmänna råden är att ingen verksamhet som innebär fysiska möten eller träffar ska genomföras, i de regioner där de lokala allmänna råden trätt i kraft.

LÄS FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

FÖR INSPIRATION KRING AKTIVITETER, KOLLA GÄRNA PÅ FACEBOOKSIDAN NYKTRA TILLSAMMANS

VIDEO: About corona virus (covid-19) in other languages

UPDATES from Folkhälsomyndigheten about corona virus (covid-19) in other languages.

Uppdateringar på den här sidan kommer att göras vid behov.