MRG Wines blir Oddbird

Sveriges största producent av alkoholfria kvalitetsviner byter namn

MRG Wines, Sveriges största producent av alkoholfria kvalitetsviner växlar nu upp och byter namn till Oddbird samt lanserar flera nya produkter.

– Vi har drivit den alkoholfria trenden sedan 2013 och ser nu en kraftigt ökad efterfrågan. Det handlar om strävan efter personlig hållbarhet – hälsa, sömn och välmående men även om att människor vill ta bättre vara på sin tid, vår mest värdefulla valuta. För att nå hela vägen behöver vi förändra dryckeskulturen, och bryta stigmat mot alkoholfritt, säger Moa Gürbüzer, grundare av Oddbird

Med namnbytet från Richard Juhlin och MRG Wines till Oddbird samlas alla produkter under samma varumärke och får en tydlig identitet. Samtidigt breddas sortimentet med andra typer av alkoholbefriade drycker.

Alkoholbefriat snarare än alkoholfritt

Oddbirds vill med gott  hantverk och innovation bryta konventionerna i den gamla alkoholkulturen. Oddbirds alkoholbefriade viner genomgår samma tillverknings- och lagringprocess som kvalitetsviner med alkohol. Därefter förädlas de genom en varsam avalkoholisering som bevarar den ursprungliga  karaktären.

– Det handlar om att skapa en smakupplevelse, snarare än en kompromiss, för att demokratisera festen till något där alla är inkluderade. Frågan med eller utan alkohol ska bli lika självklar som med eller utan mjölk i kaffet, avslutar Moa Gürbüzer.