Gör ett nyktert hälsoval

I Sverige har vi en stark alkoholnorm som innebär att det finns en förväntan om att alla vuxna vill och kan dricka alkohol. Alla har vi någon gång befunnit oss i en situation som kräver en förklaring till varför man väljer att tacka nej till alkohol, vare sig du är nykter eller bara inte känner för eller kan dricka alkohol vid just det tillfället.

Du väljer

Anledningarna till varför någon väljer att inte dricka alkohol är högst individuella, ibland personliga och privata. Kanske är du gravid, kanske mår du bättre utan eller helt enkelt inte är sugen. Kanske har du vuxit upp med en närstående som druckit för mycket eller kanske är du nykter alkoholist. Oavsett om du har en anledning eller inte så är det din ensak.