En alkoholfri månad är bra för alla

Debatt. Omfattande forskning visar att även kortare uppehåll av alkohol har mycket goda effekter på hälsan. Bland annat så uppvisas bättre levervärden, minskad risk för diabetes och sänkta kolesterolvärden efter endast en månads nykterhet vid en studie gjord vid University College of London.

Nyligen publicerades en artikel från TT (Tidningarnas telegrambyrå) om att en alkoholfri månad troligtvis är ett tecken på att någon har problem med alkohol, och att den sobra månaden dessutom kan bidra till alkoholmissbruk.

Att avstå alkohol, under en kortare eller längre period, har många positiva effekter för både de som dricker lite, måttligt eller har ett risk- eller missbruk.

I artikeln hänvisas till forskning på området som säger att denna månad kan göra mer skada än nytta.

Vi anser att artikeln är missvisande och hjälper till att bevara en stark alkoholnorm där de som avstår alkohol i kortare eller längre perioder misstänkliggörs för ha ett missbruk eller ett riskbruk.

När vi pratar om alkoholproblem behöver vi förstå att huvudproblemet med alkohol inte är alkoholmissbruk eller beroende, även om dessa är allvarliga problem. Utan alkoholens skadeverkningar, medicinska och sociala, för alla som dricker alkohol. Det vill säga biverkningar för alla alkoholkonsumenter.

Omfattande forskning visar att även kortare uppehåll av alkohol har mycket goda effekter på hälsan för personer som normalt sett dricker måttligt. Bland annat så uppvisas bättre levervärden, minskad risk för diabetes och sänkta kolesterolvärden efter endast en månads nykterhet vid en studie gjord vid University College of London.

Att avstå alkohol, under en kortare eller längre period, har många positiva effekter för både de som dricker lite, måttligt eller har ett risk- eller missbruk. Det vore olyckligt om någon skulle avstå en alkoholfri period av rädsla för att öka risken för missbruk. Det är alltid bättre för hälsan att avstå alkohol än att inta alkohol.

I stället för att skrämma eller ifrågasätta alla som under perioder avstår alkohol bör vi ha fokus på hur vi får fler att vilja dricka mindre – under perioder eller hela tiden.

Anders Westermark
VD Norran, initiativtagare till Sober October

Sven Andreasson
Professor i socialmedicin, Karolinska institutet

Emelie Berggren
ANDT-strateg, Sandvikens kommun

Johnny Mostacero
förbundsordförande IOGT-NTO

Karin Hagman
VD IQ

Karin Våglund
Folkhälsostrateg, Skellefteå kommun

Debattartikeln går även att läsa här