Katarina Wittgard

Krönika: Kompetenscentrum för fosterskador av alkohol – en absolut nödvändighet! 

Konsekvenser av alkoholexponeringen är en realitet och hundratals alkoholskadade barn föds varje år! Att identifiera, utreda, behandla och ge stöd till drabbade och deras familjer är därför en samhällsangelägenhet.

En man kommer fram till mig och vill prata efter en föreläsning. Jag har föreläst om barn med alkoholskador för personal inom skola och socialtjänst i en mindre kommun. Han är pappa till en pojke adopterad från Ryssland. Märkbart omskakad säger han att allt han nyss fått höra stämmer precis på hans barn. Plötsligt ser han sambandet mellan sonens ursprung och hans inlärningssvårigheter, hyperaktivitet, oförmåga att förstå orsak och verkan, synförändringar, dåliga tillväxt och mycket annat. Det är första gången han hör talas om diagnosen fetalt alkoholsyndrom, FAS. Han frågar; vart ska vi vända oss för att min son ska bli utredd och få rätt hjälp?

– Tyvärr, svarar jag, det finns ingenstans att vända sig för att göra en sådan utredning.

Kvinnan som ringer mig i april år 2020 är familjehem till en hyperaktiv och utagerande tioåring, som omhändertagits på grund av föräldrarnas missbruk. Av en slump har hon hittat webbsidan fasportalen.se och hon beskriver hur allt faller på plats. Det hon läser om diagnosen FAS stämmer i detalj med barnets symtom, allt ifrån tillväxthämningen till den utslätade läppfåran och neurologiska problemen. Hon ställer samma fråga som adoptivpappan gjorde, vart kan vi vända oss för att få hjälp?

Mitt svar blir detsamma. Tyvärr, det finns det ingenstans att vända sig.

Det har gått 20 år mellan händelserna.

De som kontaktar FAS-föreningen och ber om hjälp är inte bara föräldrar till adoptiv- eller familjehemsplacerade barn utan också personer som själva varit utsatta för alkohol under fostertiden. Vi får även samtal från ledsna mödrar som insett att de orsakat sitt barn skador och förtvivlade fäder som sett sina barn födas av en berusad hustru. De vill alla veta vart de kan vända sig för att barnen ska få rätt stöd och hjälp? Vilket sjukhus har specialistläkare som kan utreda? Var finns kompetens inom habiliteringen? Finns det någon klinik man kan remittera till? Svaret är samma nu, som för 20 år sen. Det finns ingen.

Varje dag kämpar minst 20 000 barn och unga i Sverige, och ett ännu större antal vuxna, med funktionsnedsättningar orsakade av alkohol under fostertiden. Konsekvenser av alkoholexponeringen är en realitet och hundratals alkoholskadade barn föds varje år! Att identifiera, utreda, behandla och ge stöd till drabbade och deras familjer är därför en samhällsangelägenhet.

Medicinsk och annan expertis som finns hos ett fåtal eldsjälar ute i landet måste tas tillvara och samordnas. De som möter barn i sitt arbete behöver få adekvat utbildning om de livslånga konsekvenserna som alkohol under fostertiden innebär. Forskningen på området behöver stimuleras. Ett nationellt kompetenscentrum för området alkohol- och drogrelaterade fosterskador är en absolut nödvändighet i Sverige!

Katarina Wittgard  

Grundare av FAS-föreningen, ledamot av European FASD Alliance  

[email protected]