Donna-Maria Maalouf 

Krönika: Därför är de stora alkoholföretagens lobbydominans ett problem

För varje år som går spenderar stora alkoholföretag mer och mer pengar på lobbyism i takt med att de försöker tillskansa sig större inflytande över EU:s folkhälsopolitik. De har samtidigt tio gånger fler anställda i Bryssel än de civilsamhällesorganisationer som arbetar för minskad alkoholkonsumtion. Det är hög tid att avslöja alkoholindustrins försök att förhindra hälsofrämjande EU-lagstiftning.

Samma vecka som jag landade i Bryssel för att påbörja min tjänst som politisk assistent vid IOGT-NTO:s Brysselkontor anmälde jag mig till ett heldagsevent med talare från alkohol- och tobaksindustrierna. Jag ville öka min förståelse för vad människor på den ”andra sidan’’ tyckte och tänkte kring alkoholpolitik. På konferensen, som ägde rum högst uppe på ett av Bryssels finare femstjärniga hotell, bjöds det på en stor buffé med lyxiga delikatesser och exotiska frukter.

Bland många välbetalda branschorganisations- och chefslobbyister i fina kostymer diskuterades det hur alkoholmonopol och beskattning av hälsoskadliga produkter hindrar människan från att vara fri och ta egna beslut. Budskapet kändes igen från Timbrosfären i svensk debatt – och föga förvånande stod de med bland eventets arrangörer. När eventet gick mot sitt slut och mitt första sammanträffande med alkoholindustrins lobbyister var över, ställde jag mig själv frågan  -hur har dom råd med allt detta?

När jag senare fick i uppgift att granska alkoholindustrins lobbybudgetar, besvarades min fundering.

EU:s Öppenhetsregister visade i början av året att de 63 största aktörerna i form av spritbolag, branschorganisationer, bryggerier och vinproducenter tillsammans spenderar över 110 miljoner kronor per år på skydda sina intressen i EU politiken – en ökning på över 25 miljoner kronor sedan en liknande sammanställning gjordes 2018.

Alkoholindustrins miljonbudgetar gör det möjligt för dem att heltidsanställa motsvarande 90 personer på plats i Bryssel. Dessa arbetar dagligen för att bibehålla nivån på europeisk alkoholkonsumtion och därigenom skydda sina ekonomiska intressen. IOGT-NTO:s, UNF:s och NBV:s Brysselkontor tillsammans med andra folkhälsoorganisationer som arbetar för minskad alkoholkonsumtion utgör i sammanhanget 6-9 heltidstjänster generöst räknat. 9 mot 90, det är ingen lätt match.

Vissa anser inte att alkoholindustrins ökande lobbybudget utgör ett problem. Till dessa skulle jag vilja förtydliga att vi i Europa dricker vi mest alkohol i världen. Européer står för ungefär en fjärdedel av den totala globala alkoholkonsumtionen. Med den höga alkoholkonsumtionen kommer även alkoholens negativa hälsoeffekter som inte stannar vid individen utan även påverkar samhället. Alkoholrelaterat våld på offentliga platser och i nära relationer, frånvaro på arbetsplatser, bilolyckor, alkoholrelaterade sjukdomar, belastning på sjukvårdssystemet, för att bara nämna ett fåtal förödande samhälleliga konsekvenser.

Alkoholindustrins växande lobbyverksamhet bidrar inte endast till en ökad alkoholkonsumtion och en försämrad folkhälsa. Demokratisk politisk representation urholkas dessutom av att alkoholsidans enorma lobbybudgetar vida överstiger människor, civilsamhälle och folkrörelsers finansiella förmåga att vara med och påverka. Genom att bjuda folkvalda EU parlamentariker och tjänstemän på påkostade events, anställa dussintals lobbyister som ägnar sina dagar åt att förse politiker med underlag och förslag på lagändringar, lyckas alkoholindustrin få inflytande de annars inte hade haft.

För en förändring av alkoholindustrins lobbyverksamhet krävs det att civilsamhället uppmärksammar vad som försiggår bakom kulisserna i EU:s maktcentra genom att producera och synliggöra information över alkoholindustrins aggressiva lobbyism. Det krävs även att EU aktivt förhindrar alkoholindustrins försök till övertagande av folkhälsopolitiken och därmed upprätthåller demokratiska principer om representativ demokrati. Ett första steg skulle vara att anta samma bestämmelser om alkoholindustrin som redan finns för tobaksindustrin.

Med tanke på att alkoholindustrins lobbybudget ökar med miljonbelopp för varje år är det hög tid att agera!

Donna-Maria Maalouf

Politisk assistent vid IOGT-NTO:s, UNF:s och NBV:s Brysselkontor

Är du vår nästa Politiska Assistent? Sök tjänsten senast 6 maj här