Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa

Ett gemensamt ansvar

Av alla livsstilsval vi gör i samband med en graviditet finns det inget som har större betydelse för barnets framtida hälsa och utveckling än valen vi gör kring alkohol.

Ladda ner rapporten

Ladda ner sammanfattningen av rapporten

Download the report in English

DOWNLOAD AN ENGLISH SUMMARY OF THE REPORT

Ladda ner studiehandledning

 

Lyssna på den inlästa rapporten med lotta ekholm

Lotta Ekholm, verksamhetsutvecklare team Norr-Mitt på IOGT-NTO har läst in rapporten. Här nedan kan du lyssna på den.

Alkohol och graviditet är ett delat ansvar och en viktig jämställdhetsfråga

  • Pappans alkoholkonsumtion innan graviditeten kan ge skador på fostret och möjligen också på kommande generationer genom att alkohol orsakar förändringar i spermiernas arvsmassa.
  • Sannolikheten ökar för att den gravida fortsätter att dricka alkohol under graviditeten om partnern dricker alkohol, särskilt om partnern har ett riskbruk eller har en hög konsumtion. Trots det ändrar mycket få partners sitt drickande under graviditeten.
  • Mäns berusningsdrickande är kopplat till partnervåld under en graviditet ökar risken ytterligare.

Vill du beställa rapporten i pappersformat? Det gör du här.

Skriv under för ett nationellt kompetenscenter

Frida Dangardt om Forskningsrapporten ”Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa”

Frida Dangardt, docent och specialistläkare vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och en av författarna till forskningsrapporten ”Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa – Ett gemensamt ansvar”, svarar på fem frågor.