Ny Rapport: Mannens alkoholkonsumtion påverkar det ofödda barnets hälsa

 

Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa – ett gemensamt ansvar, är en ny rapport från IOGT-NTO i samarbete med Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA) vid Göteborgs universitet, Svensk Sjuksköterskeförening, Svensk Förening för Allmänmedicin och Stiftelsen Ansvar för Framtiden.

Mäns alkoholkonsumtion innan graviditeten kan påverka barnets födelsevikt och hälsa

Hittills har allt ansvar för det ofödda barnets hälsa och välmående främst legat på kvinnan. Det har sällan talats om mannens roll eller konsekvenserna av dennes alkoholkonsumtion i relation till det ofödda barnet. Rapporten ”Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa -ett  gemensamt ansvar”  lyfter föräldraskapet och relationen till alkohol som ett gemensamt ansvar och en viktig jämställdhetsfråga.

– Alkohol och graviditet är ett delat ansvar och en viktig jämställdhetsfråga och ansvaret börjar långt innan barnet föds, säger Johnny Mostacero, förbundsordförande IOGT-NTO.