IOGT-NTO:s förslag för en hälsosam alkoholpolitik

Alkohol är en drog. Den är laglig, men eftersom den har negativ inverkan på folkhälsan i Sverige finns det en lag, alkohollagen, som ska skydda människors hälsa. I alkohollagen finns regler om hur man får köpa, sälja och marknadsföra alkohol – för att begränsa konsumtionen och skadeverkningarna.

Vi på IOGT-NTO är måna om att behålla denna lag och att på sikt utveckla den ytterligare för att minska alkoholkonsumtionen i Sverige och i världen. Enligt WHO finns det tre effektiva verktyg för att sänka alkoholkonsumtionen i ett land:

  • Minska tillgängligheten
  • Höj priset
  • Förbjud marknadsföring av alkohol