Forskning och samverkan

Varje år ger IOGT-NTO, i samarbete med Stiftelsen Ansvar för Framtiden och Svenska Läkaresällskapet, ut en forskningsrapport.